Cookies

1.     Website có thể sử dụng công nghệ gọi là “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin được các trang web bạn đang ghé thăm lưu trong máy tính của bạn. Chúng được dùng để giúp cung cấp các tính năng bổ sung cho Website và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Website. Có hai loại cookie:

  1. Cookie liên tục: Đây là loại cookie được dùng để "ghi nhớ" các thông tin như tên người dùng và mật khẩu của bạn và được lưu trữ trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trong máy tính của bạn tới khi nào bạn quyết định không "đăng xuất" khỏi dịch vụ đăng ký này. Nếu bạn không dùng chức năng "Không hỏi tên người dùng và mật khẩu của tôi sau này", những cookie này sẽ không bao giờ được lưu trữ trong máy tính của bạn nữa.
  2. Cookie phiên: Đây là loại cookie được dùng để theo dõi, chẳng hạn ngôn ngữ bạn đã lựa chọn trên trang web. Trong thời gian bạn truy cập một website, những cookie này được lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn. Cookie phiên không được lưu trữ lâu dài trên máy tính của bạn và thường biến mất khi bạn đóng trình duyệt web. Bằng cách sử dụng những cookie này, HUSQVARNA hy vọng sẽ cung cấp tốt hơn những thông tin liên quan tới khách thăm Website của mình.

2.     Dưới đây là danh sách các cookie được sử dụng trên Husqvarna.com:

Tên Cookie

Loại dữ liệu được lưu

Cookie phiên hoặc liên tục

Chức năng của cookie

is_returning

Được dùng trên trang khởi động cổng thông tin để theo dõi người dùng quay trở lại

5 năm

Mang đến cho khách trãi nghiệm người dùng tốt hơn

DealerSearch

Lưu nội dung tìm kiếm đại lý vào thời điểm cuối cùng

1 năm

Như trên

DealerSites

Lưu id của đại lý khu xem xét đề nghị của đại lý

Phiên

Như trên

DealerPreferred

Lưu id của đại lý được ưa chuộng hơn

1 năm

Như trên

DealerPreferredName

Lưu tên đại lý được ưa chuộng hơn

1 năm

Như trên

OrderCartItems

Theo dõi số lượng mục trong giỏ hàng khi đang bảo tồn một đại lý

2 ngày

Như trên

WcmCart-hqwip

Theo dõi các mục đặt hàng đối sản phẩm dự trữ dành cho đại lý

2 ngày

Như trên

3.     Dưới đây là danh sách cookie của bên thứ ba được sử dụng trên Husqvarna.com:

Tên Cookie

Loại dữ liệu được lưu

Cookie phiên hoặc liên tục

Chức năng của cookie

__utma

Lưu thẻ JavaScript (thư viện) để lưu trữ thông tin về trang người dùng đã xem

2 năm

Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách thức khách ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để biên soạn báo cáo và có thể hỗ trợ chúng tôi nâng cấp website.

__utmb

Như trên

1 ngày

Như trên

__utmc

Như trên

Phiên

Như trên

__utmli

Như trên

1 ngày

Như trên

__umtz

Như trên

6 tháng

Như trên

_ga

Như trên

Phiên

Như trên

YSC

Dịch vụ video YouTube đã thiết lập cookie trên các trang có đính kèm video nhúng YouTube.

Phiên

Cookie này được sử dụng để thu thập các thống kê ẩn danh đối với các video nhúng YouTube và đánh giá hiệu năng của video nhúng trên website của chúng tôi. Cookie này không thu thập thông tin xác nhận người dùng.

VISITOR_INFO1_LIVE

Như trên

8 tháng

Cookie VISITOR_INFO1_LIVE nhằm cố đánh giá băng thông của bạn. Cookie này không thu thập thông tin xác nhận người dùng.

PREF

Như trên

8 tháng

YouTube có thể sử dụng cookie này để lưu trữ dữ liệu được ưa thích đối với các phiên có liên quan đến hoạt động của bạn khi đang xem các video nhúng.

Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookie của HUSQVARNA, phần lớn các trình duyệt đều cho phép bạn định cấu hình trình duyệt để loại bỏ cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế tính năng và lợi ích của bạn trên Website.

This text has been updated last 09/05/14.