Được chế tạo để hoạt động như bạn kỳ vọng.

Khi phát triển các phụ kiện như dụng cụ, quần áo bảo hộ, chúng tôi luôn tâm niệm một suy nghĩ: Cần phải lắng nghe những khách hàng có nhiều yêu cầu công việc nhất và sử dụng những yêu cầu đó như cơ sở để thiết kế và lựa chọn vật liệu sản xuất để có thể giúp khách hàng làm việc tốt nhất. Nhờ việc tự chế tạo các phụ kiện, chúng tôi có thể kiểm soát về tính hiệu quả và độ bền một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi tin rằng các phụ kiện cho sản phẩm cũng quan trọng như động cơ máy. Điều này có nghĩa là các phụ kiện chính của hãng Husqvarna sẽ đáp ứng những kỳ vọng của bạn.