Husqvarna Bucket

(522 84 49-01)

Bucket, 22 gallon