Tam arkadan kesim yarığı

Küçük ağaçlar için, kesim yarığını açmanın en kolay yolu doğrudan arkadandır. Ağaç kesimi konusunda fazla deneyiminiz yoksa, kullan­ılacak en kolay yöntem budur. Deneyimsizseniz, bir çekme zinciri ile kesin (kılavuzun alt tarafı), testere size doğru itilmediğinden bu yöntem biraz daha kolaydır. Diğer yandan bir itme zinciri ile kesmek daha kolaydır, çünkü yön çentiği için bulunduğunuz konum ile aynı konumda kalabilirsiniz. Dayanak noktasının eşit kalınlıkta olması için, kesim yarığının yön çentiğine paralel olarak kesilmesi çok önemlidir.

Küçük ağaçlar için, bir kırma çubuğu ya da kesim takozu kullanmak zordur. Ağaç biraz yana yatarsa kılavuz sıkışacaktır, ancak ağaç gövdesine doğru elinizi ya da çivili bir direği kullanarak normalde ağacı ileri doğru itebilirsiniz. 4–5 metre uzunluğunda çivili bir direğiniz varsa, oldukça ağır ağaçları elle itebilirsiniz. Ağacın geriye yatmaması ya da ters rüzgarların olması durumunda, bu yöntemi kalın ağaçlarda da kullanabilirsiniz. Ağacın geriye düşmesi riski varsa ve ileri itilemeyecek kadar ağırsa, kesim aletlerini kullanmanız gereklidir. Testere kesiğine bir takoz ya da kırma çubuğu sokabilecek duruma gelene dek kesin. Dayanak noktasının son kalınlığına erişmeye başladığınızda, dayanak noktasının eşit bir kalınlığa sahip olmasına dikkat edin.

Öne doğru fazla yatık ağaçlar için, kesim yarığını arkadan açarsanız tehlike ve ağacın yarılmasından kaynaklanan hasar riski artar. Bu gibi ağaçlar için mümkünse bir delik açın (sayfa 37’ye bakın) ve geriye doğru kesin.