Kesim öncesi hazırlıklar

Bitki örtüsünün temizlenmesi

Ağacı bir engelle karşılaşmadan kesebilmek için, ağacın etrafını daima temizleyin. Ayrıca, planlanan kesme yönünü de temizleyin. Düşme yönünü belirlediğinizde, küçük ağaçlar, çalılar ya da dallar hattı engelleyebilir.

Geri çekilme yolu

Geri çekilme yolunuzdaki sizi engelleyen dalları ve küçük ağaçları da, ağacın arkasında her iki yönde yaklaşık 45° açıyla kesin. Zemindeki dalları ve diğer engelleri temizleyin.

Dal budama

Dal budama, önünüze çıkan alçak dalları ve sürgünleri temizleyerek kesme işleminin daha güvenli olmasını sağlar. En güvenli dal budama yöntemi, yukarıdan aşağı doğru bir çekme zinciri (kılavuzun alt tarafı) ile çalışmaktır.
Click to enlarge

Ağaç gövdesini, kendiniz ile testere arasında bir engel olarak kullanın. Asla omuz yüksekliğinin üzerindeki dalları budamayın. Resim 1– 4 arasında gösterilen çalışma şeklini izleyin.