Kalın dalların kesilmesi

Kalın dalların kesilmesinde, ince dallar için kullanılandan farklı bir çalışma tekniği kullanılır. Bu teknik, yapraklı ağaçlarda ve kalın, büyük dallara sahip diğer ağaçlarda uygulanır. Çalışma tekniği çoğu kez, enine kesim (sayfa 52 –57’ye bakın) için kullanılan tekniğe benzer. Ağacın yarılmasını ve kılavuzun sıkışmasını önlemek için, doğru tekniği ve sırayı kullanmanız önem taşımaktadır.

Temel kural

Dışarıdan başlayıp ağaç gövdesine doğru çalışmak.

Unutmayın:

Dallar nasıl gerilmiş? Kesim yaptıkça ağacın ve dalların nasıl hareket ettiğine dikkat edin. Çok kalın dalları keserken, sıkışmayı ve yarılmayı önlemek için iki taraftan girip ortada buluşan bir kesim yapmak gerekli olabilir.

Doğru sıra

1. İşinizi engelleyen dalları kesin.
2. Yüksek gerilme bulunan dallar, gerilmeyi kademeli olarak azaltmak için aşamalar halinde kesilmelidir.
3. Ana dalı kesin. Kesim yaptıkça gerilmeye ve ağacın ve dalların nasıl hareket ettiğine dikkat edin.

Kalın dalların enine kesimi sırasında kullanılan yöntemlere örnekler

Click to enlarge Click to enlarge

Daldaki gerilmenin kademeli olarak azaltılması

1. Kavisin iç tarafından, dal çapının yaklaşık 1/3’ü kadar bir kaç kesik açın.
2. Dal kırılana dek kavisin dışından hafifçe kesin.
Click to enlarge Click to enlarge

Kaba dalların yarılmadan enine kesilmesi

1. Dalın alt kısmında, gövdenin biraz uzağında dal çapının yarısına kadar bir kesik açın.
2. Bir sonraki kesiği dalın üst kısmında, ilk kesikten bir kaç santimetre ileride, dal çapının yarısına kadar açın.
3. Dal, kesiklerin arasında, ağaç lifleri boyunca kırılacaktır.
Click to enlarge Click to enlarge

Gergin bir dalın yavaşça kırılması

1. Testereyi yukarıda gösterilen biçimde tutun. Kılavuzun ucundaki geri tepme bölgesine yaklaşma riskine girmemek için kılavuzla bir miktar kesin.
2. Dal kırılana dek kavisin dış tarafından, kademeli olarak dikkatle çapraz bir kesik açın.