Güvenli köşe yöntemi

Ağaç tamamen kesilmeden önce son bir işlem için bir tutucu (kesilmemiş ağaç kısmı) ayrılır, bu nedenle bu işleme «Köşeyi sağlamlama» adı verilir. Bu yöntemin bir avantajı, ağaç kesilmeden önce dayanak noktasının açık bir biçimde kesilebilmesi ve incelenebilmesidir. Köşe nedeniyle, ağaç geriye doğru düşmez. Bu yöntem, kısmen öne ya da arkaya yatık ağaçlarda kullanıldığında da faydalıdır.

Kılavuz uzunluğundan daha küçük ağaç çapları için

1. İşe, sayfa 37’de gösterilen biçimde bir delik açarak başlayın. Gövde içinden boydan boya kesin ve dayanak noktası genişliğini tamamlayın.
2. Gövdenin 2/3’ü kesilene dek geriye doğru kesmeye devam edin. 5-10 cm genişliğinde bir köşe bırakmak için kılavuzu geri çekin. Sonra, testere ağaçtan çıkana dek kesmeye devam edin. Sonuç olarak köşede kesilmemiş bir miktar ağaç kalacaktır. Köşe kabaca dayanak noktası ile aynı toplam alana sahiptir.
3. Testere kesiğinin içine tam arkadan bir takoz çakın.
4. Son olarak köşeyi kesin, ağaç devrilecektir.

Daha küçük ağaç gövdelerinde, kesim takozunu kesme riskinden kaçınmak için köşeyi çapraz olarak aşağı doğru kesin. Kılavuz gövdenin bir tarafından diğer tarafına erişmiyorsa, mukabil kesik aynı taraftan açılmalıdır. Yana yatık ağaçlarda, güvenli köşe, ağacın yattığı yönün zıt yönünde, en arkada yer almalıdır.

Kılavuz uzunluğundan daha geniş ağaç çapları

1. Ağaç çapının yaklaşık % 60’ı kadar bir delik açın.
2. Ağacın tamamı boyunca düz olarak geriye doğru kesin.
3. Ağacın diğer tarafına geçin. Ağaç çapının yaklaşık % 60’ı kadar bir delik açın ve uygun bir köşe oluşturana dek düz olarak geriye doğru kesin.
4. Takozu ya da kırma çubuğunu araya sokun.
5. Son olarak, kırma çubuğunu / takozu kesmekten kaçınmak için tercihen çapraz olarak köşeyi kesin.