Enine kesim

Özellikle büyük kütükler için enine kesimi dikkatle değerlendirin. Yanlış bir çalışma tekniği tehlikeli olabilir ve gövdenin yarılmasına ya da kılavuzun sıkışmasına neden olabilir. Önce, gövdedeki gerilmeyi değerlendirin. Gövdenin kesilmeye nasıl tepki gösterdiğini incelemeyi alışkanlık haline getirin. Gerilmeyi yanlış değerlen­dirmeniz söz konusu olabilir.

Enine kesim sırasında güvenlik

Kütükleri çapraz keserken nasıl durduğunuza dikkat edin. Gövde sıçrayabileceğinden ya da geriye gelebileceğinden, kesiğin olduğu taraftan uzak durun. Zemin eğimliyse, asla eğim aşağı yönde durarak enine kesim yapmayın. Kütük, tamamen kesilmeden önce yuvarlanmaya başlayarak sizi yaralayabilir.

Ağacın yarılmasının önlenmesi

1. Sıkıştırma gerilimine maruz olan, ya da kılavuzu sıkıştırmasını beklediğiniz tarafta, önce kütük çapının 1/3’ü kadar keserek ortada buluşan bir kesim yapın.
2. Sonra, kütük tamamen kesilene dek zıt taraftan ortada buluşan bir kesim yapmaya devam edin.

Kütük çivisi

Kütük çivisi kullanılarak kalın ağaç gövde­lerinin enine kesilmesi kolaylaştırıla­bilir. Kütük çivisinin ağaç gövdesine bastırın. Arka tutma kolunu sağ elinizle kaldırırken, sol elinizi ön tutma koluna bastırın.