Basamak yöntemi

Bu isim, kesikler ve yarılma bir basamak biçimi oluşturduğu için verilmiştir. Yöntem, ağacın kütükten ya da kesik ucu yerdeyken sıkıştığı yerden kurtarılmasına dayanır. Gövde, iyi bir kayma yüzeyine sahip olmalı ve temiz bir biçimde düşmelidir.

Şu adımları izleyin:

1. Bir yüzey oluşturmak için dalları ve direkleri gövdenin önünde zemine döşeyin.
2. Gövdenin arka kısmının çapının yaklaşık yarısı kadar kesin. Kılavuzun ağaç çapından kısa olması durumunda diğer taraftan kesmeye devam edin. Gövdenin ön kısmını inceltin. (Ok 1)
3. Kesiğin sıkışmasını önlemek için bir takoz koyun.
4. Bir sonraki kesiği önden, bir önceki kesiğe paralel olarak ancak 3 – 5 cm aşağıdan açın. Gövdenin çapının yaklaşık yarısı kadar kesin. (Ok 2)
5. İki kesik arasındaki ağaç lifleri ayrılana dek takozu çakın. Gövde genellikle aynı anda kütükten kayar.
6. Ağacı, düşene dek 2 – 3 m uzunluğunda bir çubuk/direk ile hareket yönünde kaldırın.
7. Ağaç gevşemezse, adım 1’den itibaren süreci tekrar edin.

Not: Kırılma noktasında «katlanabileceği» için, iki testere kesiğinin gövdede çok yüksekte açılmaması önem taşımaktadır. Ayrıca, gövdenin çok erken kopabileceğine dikkat edin. Bu nedenle asla hareket yönünde ve tabii gövdenin altında durmayın. Ağaç çok sıkı takılmışsa, bir traktör, vinç ya da başka makine kullanmanız gereklidir.

UYARI:

Asla bir ağacı halihazırda takılmış olan bir ağacın üzerine devirmeyin.

UYARI:

Asla diğer ağacın üzerinde devrilmiş olduğu ağacı kesmeye çalışmayın.

UYARI:

Asla takılmış ağaçların tehlike bölgesi içinde çalışmayın.