Zayıflamış ağaçların kesilmesi

Zayıflamış ağaçlar ölü, kovuklu, çürümüş ya da yangında zarar görmüş ağaçlar anlamına gelir. Böyle bir ağacın kesilmesi özellikle tehlikelidir ve sadece yeterli bilgiye ve deneyime sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Kesim işlemini ayrıntılı olarak planlayın ve ilgili tüm riskleri dikkate alın. Zayıflamış bir ağacı kontrollü bir şekilde kesmek için, sağlıklı ağaçların yön çentiği, kesim yarığı ve dayanak noktası kullanılarak yönlü kesimi ile aynı tekniği uygulayın. Ancak kereste büyük ölçüde zayıflamış ya da dayanak noktası kısmen eksik olacağından, ağacı ya doğal devrilme yönünde kesmeniz ya da halatlar ile bağlamanız gereklidir.

Çürümüş ağaçlar.

Çürüme, genellikle yaşlı ve hasarlı ağaçlarda görülür. Hastalık, ağaç liflerini zayıflatarak kesim işlemini tehlikeli kılar. Ağacı doğal devrilme yönünde kesin ya da ağacı bir vinç ile bağlayın. Çürümeden şüpheleniyorsanız, kılavuz devrilme yönüne dönük, dayanak noktasının ortasında ve kesim yarığının altındaki bir seviyede yer alacak şekilde bir muayene deliği açın. Ağacın renginin bozulmuş ve yumuşak olup olmadığını kontrol edin. Ya yön çentiğinin derinliğini uyarlayarak ya da ağacın genellikle daha sağlıklı olduğu gövde üst kısımlarından keserek dayanak noktasının sağlıklı ağaçta kesilmesini ve mümkün olduğunda uzun olmasını sağlayın.

Kovuklu ağaçlar.

Çürümüş ağaçlar ile aynı yöntemi kullanarak kesin. Yön çentiğinin uzunluğunu ayarlayarak dayanak noktasının sağlıklı ağaçta kesilmesini ve mümkün olduğunca uzun olmasını sağlayın. Doğal devrilme yönünde kesin..

Ölü ağaçlar, kuru ağaçlar.

Kuru ağaçlar, ancak böceklenme ya da orman yangını nedeniyle çok fazla sayıda olmaları durumunda kesilmelidir. Az sayıda ölü ağaç ekolojik çeşitlilik için değerlidir ve bunlara dokunulmamalıdır. Kuru ağaçlar katı, sert ve gevrektir ve dayanak noktasındaki mukavemetleri zayıftır. Ayrıca daha hafiftir ve bu nedenle kesilmeleri daha zor olabilir. 

1. Kereste büyük ölçüde zayıflamış olduğundan, ağacı doğal devrilme yönünde kesmeniz gereklidir. Yön çentiğini normalden daha derin açın (ağacın çapının % 50’ine kadar bir derinlik, iyi bir derinliktir). Ağaç çok kalınsa, yön çentiğinde açılacak bir delik ile dayanak noktasındaki kerestenin miktarını azaltabilirsiniz.
2. Kesim yarığını normal şekilde açın. Mümkün olan durumlarda bir kırma çubuğu kullanın. Kesim takozları kullanıyorsanız, takozları çakarken dayanak noktası üzerine binen yükün çok fazla olmamasına dikkat edin.

Yangında zarar görmüş ağaçlar.

Yangında zarar görmüş ağaçlar, iç kısımları yanmış ve sadece kök çıkıntıları üzerinde duruyor olabilir. Bu tür bir ağaç, doğal devrilme yönünde aşağıdaki şekilde kesilmelidir:
 
1. Kovuğun ön tarafından kesiyorsanız, hasarın her iki tarafından normal şekilde yön çentiğini açın.
2. Bir taraftan bir delik açın ve geriye doğru biraz kesin. Dayanak noktasının genişliği, gövdenin çapının en az 1/10’u kadar, ağaç zayıfsa daha fazla olmalıdır.

Uyarı:

  • Düşen dallara dikkat edin!
  • DÜŞEN kuru dallara dikkat edin ve ağaç devrilirken ağacın üst kısmının kırılarak arkaya dü şmesine kar şı dikkatli olun .
  • Kökler yandıysa , ağaç çok dengesiz olabilir .