Yarılmaya ve çatlamaya meyilli ağaç türleri

Gövdedeki yarılmalara özellikle kayın gibi sert ya da çok sert ağaçlardaki doğal iç gerilme neden olur. Devirme ya da kesme sırasında bu gerilmenin büyük bölümü serbest kalır. Kesim sırasında yarılan ağaçlar önemli bir güvenlik riski oluşturabilir. Yarılan ağaçlar ayrıca önemli kereste kayıplarına ve sonuçta büyük bir mali kayba yol açabilir. Aşağıda, yarılmayı önlemek için kullanabileceğiniz yöntemler ile ilgili bazı ipuçları verilmiştir.
Click to enlarge

Yüksek kesim yarığı.

Ağacın yarılmasını önlemenin bir yolu, kesim yarığını yön çentiğinden daha yüksek bir noktada açmaktır. Dayanak noktası, gövdedeki kavisli liflerin kesilmesi riskini önlemek için normalden daha kalın olmalıdır. Bu yöntemi kullanırken ağacı optimum şekilde kontrol edemezsiniz, çünkü kesim yarığı açılırken oluşturulan kenar kesim işleminde oldukça erken bir aşamada kopar.

Ters yön çentiği, «Humboldt».
Ağacın yarılmasını önlemenin diğer bir yolu, ters bir yön çentiği açmaktır. Bu yöntem, kesim yarığının normalden daha yüksek olmamasını gerektirir, bu da güvenlik açısından daha iyidir. Yön çentiğinin açılması için gerekli iki kesiğin tam olarak kavuşmasını sağlayın.

Kök çıkıntıları ve «kulaklar».

Kök çıkıntıları her zaman bir yarılma riski doğurur ve yanlara doğru olmaları halinde kesilmeleri gereklidir. Bazı ağaç türleri, hiç kök çıkıntısı olmasa da yarılabilir. Bu durumda, ’kulak’ adı verilen bir kaç testere kesiği açabilirsiniz: Dayanak noktasının her iki tarafında bir testere kesiği açarak, hiçbir lifin kenarların yarılmasına neden olacak şekilde dışarı çekilmemesini sağlayın. Ancak, ağacın devirme yönüne yatık olması durumunda, kesim dayanak noktasının yanal mukavemeti zayıflayacağından kök çıkıntıları kesilmemelidir.
Click to enlarge

Yön çentiğinde delik açma.

Kayın gibi bazı ağaç türlerinin göbeğinde (gövde merkezi) yüksek bir gerilme olabilir. Bu, kesim sırasında ağaç liflerinin ağaçtan dışarı çekilmesine neden olabilir. Bunu önlemenin bir yolu, yön çentiğinde bir delik açmak ve kesim yarığını açmaya başlamadan önce göbeği kesmektir. Dayanak noktasının bir kısmı kesileceğinden, kalan kısım biraz daha kalın olabilir. Deliği açarken geri tepmeye dikkat edin! 

Bu yöntem, çapları kılavuzun uzunluğunun iki katına kadar olan çok kalın ağaçlarda da kullanılabilir.

Click to enlarge

Uyarı: Gerilme ve ağacın yarılması , ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir. Talimatlara dikkatle uyun