Takılmış bir ağacın indirilmesi

Bir ağacı kazayla diğer bir ağacın üzerine devirirseniz, bir mola verin ve durumu sakin bir şekilde ayrıntılı olarak gözden geçirin. Takılmış bir ağacın kurtarılması her zaman tehlikeli bir iştir ve acele etmeye gerek yoktur. Daha uzun zaman alsa bile, sorun için en güvenli çözümü seçin.Bir kaç seçenek vardır. Yardım istemekten çekinmeyin – güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir.

Alternatif çözümler.

• Ağacın yana doğru döndürülmesi
• Basamak yöntemi kullanılarak kesik ucun geriye doğru kaldırılması
• Vinç, traktör ya da diğer bir makine ile indirme 

Takılma çok karmaşık değilse, ağacın yana doğru döndürülmesi hızlı ve kolay bir yöntemdir ve çok yararlıdır. Düz bir gövde ağacın döndürülebileceğini, kavisli bir gövde ise bunun aksini gösterir. Ağacın bir başka ağaca aşırı derecede takılmış olması durumunda, döndürmeye çalışmak faydasızdır. Kesik ucun geriye doğru kaldırılması işe yaramıyorsa, tüm yapabileceğiniz bir traktörden, biçerdöverden ya da manuel olarak bir vinçten yardım almaktır. 

Not: Takılan bir ağacı asla işaretlemeden bırakmayın. Başka aletler ya da yardım almak için alandan ayrılmanız gerekiyorsa, alanı yüksek görünürlüğe sahip bir işaretleme şeridi ile işaretleyin.

Click to enlarge

Döndürme yöntemi.

Ağacın çok fazla takılmış olmadığını düşünüyorsanız, bir döndürme kayışı ya da döndürme kancalı bir kırma çubuğu kullanın. 

Şu adımları izleyin:
1. Ağacın hangi yöne döndürülebileceğini değerlendirin. İki köşe kalacak şekilde dayanak noktasının ortasını kesin. Sonra, testereyle yukarıdan çapraz olarak tekrarlayarak keserek köşelerin birini kesin. Ağacı döndürmeyi düşündüğünüz taraftaki köşeyi bırakın.
2. Döndürme kancasını (döndürme kayışını) alın ve ağacı kendinizden uzağa döndürün. Sırtınız dik ve dizleriniz bükülü şekilde düz olarak kaldırın. Ağaç büyükse ya da gerçekten çok takılmışsa, döndürme kancasını ya da döndürme kayışını ince bir ağaçtan yapılmış uzun bir direk ile birlikte kullanarak döndürme kuvvetini arttırabilirsiniz.

Uyarı:

  • Ağacı asla kendinize do ğru döndürmeyin !

Basamak yöntemi.

Bu isim, kesikler ve yarılma bir basamak biçimi oluşturduğu için verilmiştir. Yöntem, ağacın kütükten ya da kesik ucu yerdeyken sıkıştığı yerden kurtarılmasına dayanır. Gövde, iyi bir kayma yüzeyine sahip olmalı ve temiz bir biçimde düşmelidir.

Şu adımları izleyin:
1. Bir yüzey oluşturmak için dalları ve direkleri gövdenin önünde zemine döşeyin.
2. Gövdenin arka kısmını, çapın yaklaşık yarısı kadar kesin. Kılavuzun ağaç çapından kısa olması durumunda diğer taraftan kesmeye devam edin.
3. Kesiğin sıkışmasını önlemek için bir takoz koyun.
4. Bir sonraki kesiği önden, bir önceki kesiğe paralel olarak ancak 3 – 5 cm aşağıdan açın. Gövdenin çapının yaklaşık yarısı kadar kesin. Gövdenin ön kısmını inceltin (ok 1).
5. İki kesik arasındaki ağaç lifleri ayrılana dek takozu çakın. Gövde genellikle aynı anda kütükten kayar.
6. Ağacı, düşene dek 2 – 3 m uzunluğunda bir çubuk /direk ile hareket yönünde kaldırın.
7. Ağaç gevşemezse, adım 1’den itibaren süreci tekrar edin. Not: Kırılma noktasında «katlanabileceği» için, iki testere kesiğinin gövdede çok yüksekte açılmaması önem taşımaktadır. Ayrıca, gövdenin çok erken kopabileceğine dikkat edin. Bu nedenle asla hareket yönünde ve tabii gövdenin altında durmayın. Ağaç çok sıkı takılmışsa, bir traktör, vinç ya da başka makine kullanmanız gereklidir.

UYARI:

  • Asla bir ağacı halihazırda takılmış olan bir ağacın üzerine devirmeyin..
  • Asla diğer ağacın üzerinde devrilmiş olduğu ağacı kesmeye çalışmayın.
  • Asla takılmış ağaçların tehlike bölgesi içinde çalışmayın.

Vinç ya da traktör ile indirme.

Bu yöntem basamak yöntemine benzerdir, ancak bir direk ile kaldırmak yerine, ağacı bir halat ve bir vinç ya da traktör ile aşağı çekmeniz gereklidir. 

Şu adımları izleyin:
1.
Halatı, kesik ucun yakınından ağaca bağlayın.
2. Ağacı, vinç ya da traktör ile gövdenin uzunlamasına yönünde çekin. Ağacın zemine saplanarak sizin bulunduğunuz yöne fırlamasını önleyin. Bu, kesik ucun kaldırılmasına olanak veren yüksek bir çekme noktası ile önlenebilir. Bu durumda halatı, takılmış ağaca bağlamadan önce, diğer bir ağaçtaki yüksek bir noktaya bağlanmış bir makaradan geçirin.
3. Diğer bir seçenek ise, ağacı yapraklı kısımdan yanlara çekerek serbest kalmasını sağlamaktır. Bunun için halatı gövdenin mümkün olduğunca yüksek bir yerine bağlamanız gereklidir. Asla ağacın altında dolaşmamanız ya da üzerine tırmanmamanız gerektiğini unutmayın. Bunun yerine, halatı fırlatarak ağacın üzerinden geçirebilir ve kancalı bir sırık ya da benzeri ile çekebilirsiniz.

UYARI:

  • Asla bir ağacı halihazırda takılmış olan bir ağacın üzerine devirmeyin..
  • Asla diğer ağacın üzerinde devrilmiş olduğu ağacı kesmeye çalışmayın.
  • Asla takılmış ağaçların tehlike bölgesi içinde çalışmayın.