İleri düzey kesim

Yerdeki bir ağaç gövdesinin uygun uzunluklarda kesilmesi; ağaç gövdesinin çok kalın olması, bir eğim üzerinde bulunması ya da doğrudan zeminin üzerinde olması gibi farklı nedenlerden dolayı zor olabilir. Aşağıda, faydalı olabilecek bazı teknikler verilmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki ağaçların kesilmesine yönelik temel çalışma teknikleri ve yöntemleri, «Motorlu testereler ile çalışma, Bölüm 1» de anlatılmıştır.

Kesme sırasındaki tehlikeler.

İşe başlamadan önce , ağaç gövdesinin durum unu, gövdeyi etkileyen gerilmeleri v e gövde tamamen k esildiğinde kütüğün ucun un nasıl tepki v ereceğini dikkatle değerlendirmeniz ger eklidir. Çoğu kişi, ağaçların k esilmesini ağaçların de vrilmesine kıyasla oldukça güvenli bir iş olarak görür . Ancak kesim yaparken, işe başlamadan önce dikkate almanız ger eken riskler var dır:
• Geri tepme riski.
• Bıçağın kıstırılması ve kılavuzun sıkışması riski.
• Kütüğü kesip geçerken testerenin zemine ya da bir kayaya çarpması.
• Kesilen kütük ucunun ayağınızın üzerine düşmesi.
• Kesilen kütük ucunun üzerinize doğru yuvarlanması.
• Kesilen kütük ucunun size doğru fırlaması.

Uyarı: Bu risklerin dikkate alını p giderilmemesi , ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir.