İleri düzey ağaç kesme

Kesim işi, bir dizi nedenden dolayı karmaşık olabilir. Ağaç, tercih ettiğiniz devirme yönüne göre geriye, yana ya da önemli ölçüde ileriye yatık olabilir. Bu durumda,uygun yöntemi seçmeniz gereklidir. Aynı şekilde, şiddetli rüzgar olması durumunda da uygun yöntem seçilmelidir. Ölü ya da kovuklu ağaçların ya da çürüme ya da yangın nedeniyle zarar görmüş ağaçların kesilmesi de, sağlıklı bir ağacın kesilmesinden daha karmaşıktır. Binaların, elektrik hatlarının ve benzer yapıların yakınında kesim yapmak, daha fazla hassasiyet gerektirir. Kesim işleri için temel çalışma teknikleri ve yöntemleri, «Motorlu testereler ile çalışma, Bölüm 1» de anlatılmıştır.