Fırtınada zarar görmüş ormanın işlenmesi

Fırtınada zarar görmüş bir ormanda çalışma, en tehlikeli işlerden birisidir. Kökünden sökülmüş ağaçlar, kırılmış ağaçlar, yatık ağaçlar,gerilim altındaki ağaç gövdeleri ve bir çok katman arasında sıkışmış ağaç gövdeleri için gerekli işlemlerin yapılması son derece tehlikeli bir iştir ve sadece mükemmel bilgiye ve uzun süreli iş deneyimine sahip bir kişi tarafından yapılması gereklidir.
Click to enlarge

Fırtınada zarar görmüş bir ormanda çalışırken kullanılacak ekipman.

• Komple kişisel koruyucu ekipman.
• İlk yardım seti.
• Fosforlu renkli ceket.
• Etkin güvenlik önlemlerine sahip motorlu testere.
• Komple ormancı kemeri.
• Combi kap.
• Balta.
• Sıkışmayı önlemek için takozlar.
• Uzun saplı kırma çubuğu.
• Ekstra zincirler ve kılavuzlar.
• Güvenli bir konumdan uzanmak için ekstra uzun kılavuz.
• Ekipman hakkında daha fazla bilgi için sayfa 13’e bakın.

Bazı önemli tavsiyeler.

• Daima zararın bir envanterini çıkararak başlayın ve işinizi dikkatle planlayın.
• Asla yalnız çalışmayın.
• Kesim sırasında dikkatli olun. Ağaçtaki gerilimler, ağaç gövdesinin büyük bir kuvv etle fırlamasına neden olabilir .
• Mümkün olan durumlarda daima kancalı yükleyicili bir traktör ya da bir hasat makinesi bulunmasını sağlayın.
• Makineyi, bir kaç ağacın birbirlerinin üstüne binmiş olduğu durumlar da kullanın.
• Kesilmiş olan v e geriye yaylanma riski bulunan kökünden sökülmüş ağaçların emniy ete alınmasını sağla yın. Bu, özellikle binaların yakınında ve insanların bulunduğu yerlerde önemlidir.
• Geriye düşebilecek kökünden sökülmüş ağaçlar , ölüm tuzaklarıdır . Kış a ylarında, kökünden sökülmüş ağaçlar donabilir ve çözüldüklerinde , gevşeyerek bulundukları k onumdan ayrılabilir.
• En küçük bir şüphe duymanız halinde , profesyonel yardım alın. Kesim alanında her zaman ekstra zincir v e kılavuz bulundurun. Devrilmiş ağaçların üzerinde çok miktar da toprak, çakıl ve toz bulun ur. Kesimden önce bunların temizlenmesi ger eklidir, aksi halde zincirler hızla körleşir v e kılavuzun burun çarkı aşırı derecede aşınır. Rüzgarın devirdiği ağaç kesilmeden önce topraklı kabuğun temizlenmesi için bir balta çok faydalıdır.