Devirme yönüne doğru yatık ağaçlar

Küçük ağaçlar için kesim yöntemi.

1. Normal şekilde bir yön çentiği açın. Sonra, ağacın arka tarafından, çapın 2/3’ü kadar bir kesim yarığı açın.
2. Takozu ya da kırma çubuğunu arkadan doğrudan kesim yarığına sokun.
3. Sonra, diğer yönden meyilli bir kesik ile kesim yarığını tamamlayın, kılavuzun burnunun ilk kesiğin biraz üstüne binmesini sağlayın. Bu sayede takozu ya da kırma çubuğunu kesme riski ortadan kalkar.

Click to enlarge

Seçenekler: Güvenli köşe yöntemi.
1.
Normal şekilde bir yön çentiği açın. Sonra gövdeye bir delik açın ve kesim dayanak noktasını yanal olarak genişletin.
2. Gövdenin 2/3’ü kesilene dek geriye doğru kesmeye devam edin. 5 –10 cm genişliğinde bir köşe bırakmak için kılavuzu geri çekin. Ardından, testere ağaçtan çıkana kadar kesmeye devam edin. Sonuç olarak köşede kesilmemiş bir miktar ağaç kalacaktır. Köşe kabaca dayanak noktası ile aynı toplam alana sahiptir.
3. Takozu ya da kırma çubuğunu doğrudan arka tarafa takın.
4. Son olarak köşeyi kesin, ağaç devrilecektir. Kesim takozunu kesmekten kaçınmak için, ikinci kesiği önceki kesiğin hemen altından açın.

Click to enlarge

Büyük ağaçlar için kesim yöntemi.

Bu yöntem, yatıklığın hafif ve ağacın orta kalınlıkla kalın arasında olması durumunda kullanılabilir.
1. Normal şekilde bir yön çentiği açın. Ardından, ağaç çapının yaklaşık % 60’ından bir delik açın.
2. Ağacın tamamı boyunca düz olarak geriye doğru kesin.
3. Ağacın diğer tarafına geçin. Zıt taraftaki deliğe karşılık gelen bir delik açın ve uygun bir köşe oluşturana dek düz olarak geriye doğru kesin.
4. İlk takozu doğrudan arkaya çakın. Geniş bir takoz ile başlayın.
5. Güvenli köşeyi kesin.
6. Gerekirse, ağacı devirmek için daha fazla takoz çakın. İlk takozun yanından daha kalın bir takoz ile başlayın. Artık ilk takozun üzerine üçüncü bir takoz çakabilirsiniz. Sayfa 18, Şekil 3’teki örneklere bakın.

Click to enlarge

Aşırı derecede arkaya yatık ağaçlar için: Kesim yarığı yön çentiğinden daha aşağıda.

Aşırı derecede arkaya yatık ağaçlarda takozlar kullanılması, dayanak noktası ve ağacı tutan lifler üzerinde ağır bir zorlanma oluşturur. Bu özel durumda, yön çentiğinden daha aşağıda açılacak bir kesim yarığı, dayanak noktası üzerinde daha az zorlanma sağlayan bir alternatif olabilir.

Ağaç geriye doğru hareket ederse (küçük ila orta boyutlu ağaçlar).

Ağacın geriye doğru hareket ederek kesim yarığını sıkıştırmasına neden olan bir değerlendirme hatası yaparsanız, gövdenin daha yukarısında, en az 1 metre (3,3 fit) ya da daha yüksekte yeni bir yön çentiği ve kesim yarığı açabilirsiniz. Ardından, herhangi bir risk doğurmadan kesilebilmesi koşuluyla, kesimi ağacın devrileceğini düşündüğünüz yön ile hizalayın.