Ağaç kesimini tüm yönleriyle planlayın

Karmaşık bir ağacı kesmeyi planlarken ağacın yüksekliğini, çapını, ne tarafa yatık olduğunu, rüzgar yönünü ve hızını, ayrıca kuşkusuz çevredeki ağaçlara, binalara, havai hatlara, yollara ve diğer engellere uzaklığını dikkate almanız gereklidir. Başarılı bir sonuç elde etmek için doğru devirme yönünün, kesim aletinin ve kesim yönteminin seçilmesi çok önemlidir ve toleranslar, normal kesime kıyasla daha azdır. Bu nedenle, ileri düzey kesim işlerini sadece ağaç kesimi konusunda sağlam bilgiye ve geniş deneyime sahip olmanız durumunda üstlenmelisiniz. Bu kitabın ilerideki kısımlarında, «Motorlu testereler ile çalışma, Bölüm 1» in içeriğine eşdeğer pratik ve teorik bilgilere sahip o İleri düzey ağaç kesme lduğunuz varsayılacaktır.

Ağacın ne kadar uzağa erişeceğinin tahmin edilmesi.

Ağaçların uzunluğu çoğu kez kolayca yanlış değerlendirilir.
Kesimden önce, özellikle tehlikeli ve dar alanlarda (diğer ağaçların, binaların, havai elektrik hatlarının, vb. yakınında), ağacın uzunluğunu tahmin edin. Bir ağacın uzunluğunu tahmin etmenin basit bir yolu aşağıdaki gibidir:
1. Bir sopayı, sopanın uzunluğu gözünüz ile eliniz arasındaki mesafeye eşit olacak şekilde kolunuzu öne doğru düz uzatarak tutun. Sopayı, gözünüz, eliniz ve sopanın tepesi arasında dik açılı bir ikizkenar üçgen oluşturacak şekilde dikey olarak tutun.
2. Sopayı ağaca doğru tutun ve ağacın sopa kadar uzun göründüğü bir mesafede durun. Ağaç bir yana yatıksa, ağacın ne size ne de sizden uzağa doğru yatık olmadığı bir yandan ölçerseniz daha iyi bir tahmin elde edebilirsiniz.
3. Sizin ile ağacın arasındaki mesafe artık ağacın yüksekliğine eşittir. Mesafeyi adımla ya da bir şerit metre ile ölçün. Her zaman yüksek bir hata payı ekleyin.

Bir ağacın yatıklığını aşağıdaki

Bir ağacın yatıklığını ölçmek için, bir ipin ucuna bağlanmış bir somun gibi bir şaküle ihtiyacınız vardır.
1. Şakülü, ağaç gövdesinin tepesine doğru uzatın. Şakülün zemine nerede denk geldiğine dikkat edin.
2. Şakülün zemine denk geldiği nokta ile ağaç gövdesi arasındaki mesafeyi ölçün.