KATILIM KOŞULLARI

1. Bu yarışma, üç (3) kişinin ödüle hak kazanacağı çevrimiçi bir yarışmadır. Ödül kazananlar yerel olarak seçilecek ve ödüllendirilecektir. Yarışma 1 Eylül – 1 Aralık 2012 tarihleri arasında birkaç ülkede (lütfen giriş sayfasına bakın) yapılır. Başlangıç tarihi ülkeye göre farklılık gösterebilir. 2. Bu yarışma, profesyonel ormancılar, serbest girişimciler ve ticari bahçe düzenleyicileri dâhil olmak üzere herkese açıktır. Buna karşın, katılımcıların yarışmaya girebilmesi için yerel resmi yaşı doldurmuş olmaları gerekmektedir. Katılımcıların bu yarışmaya girebileceklerini ve ulusal mevzuatın katılımlarına mani olmadığını beyan etmeleri zorunludur. Husqvarna Grubunun çalışanları ve bunların aileleri yarışmaya katılamazlar.

3. Katılımcıların, ancak ikamet ettiklerin ülkedeki ulusal web sitesinde yapılan çevrimiçi yarışmaya katılabilmelerine izin verilir. Katılımcının ikamet etmediği bir ülkedeki ulusal web sitesinden yarışmaya katıldığının tespit edilmesi halinde, Husqvarna AB veya bağlı kuruluşları katılımcının yarışmadan diskalifiye edildiğini ve ödül almaya uygun olmadığını bildirme hakkını saklı tutar.

4. Birinci ödül 1600TL değerinde bir Husqvarna 560XP'dir. İkinci ödül 800TL değerinde ceket ve pantolon takımıdır. Üçüncü ödül 360TL değerinde ceket ve pantolon takımıdır. Tüm ödüller kazananın yerel bayisinden alınabilir. Ödüller üzerinde başkaca bir değişiklik yapılamaz veya Husqvarna AB ya da diğer tedarikçilerden ödül yerine nakit para, alışveriş çeki veya başka ürün veya hizmetler talep edilemez.

5. Ödül kazanılmasından dolayı talihli üzerine tahakkuk edecek vergiler veya talihlinin yapacağı diğer harcamalar, Husqvarna AB veya katılan bağlı kuruluşlar tarafından karşılanmaz. Husqvarna AB veya katılan bağlı kuruluş, talihliyle ilgili kişisel bilgilerin ilgili talihlinin ikamet ettiği ülkedeki vergi makamlarına bildirilmesi gibi, ilgili ülkede ödül verilmesiyle ilgili olarak yürürlükte olan vergi mevzuatına uyacaktır. Örneğin, kazanan talihlinin ikamet ettiği ülke İsveç ise, Husqvarna AB'nin vergi makamlarına talihlinin adını ve İsveç kişisel kimlik numarasını bildirmesi zorunludur.

6. Katılımcılar, kendilerini Husqvarna elçileri olarak düşünmelerini sağlayan motivasyonu ve Husqvarna elektrikli testerelerinin işlerini iyileştirmesine nasıl yardımcı olduğunu en fazla 250 kelime ile yazmalıdır. Katılımcıların yeterli bir motivasyonu yazmalarının ardından, Husqvarna AB tarafından alınan motivasyonlar İngilizceye çevrilecektir. Husqvarna AB'nin küresel pazarlama departmanında çalışan üç kişiden oluşan bir Husqvarna jürisi, katılımcıları inceleyecek ve soruyu en eğlenceli, akıllıca ve net biçimde yanıtladığını düşündükleri 10 katkıyı belirleyeceklerdir. Bu 10 katkı daha sonra kesin seçim için her bir yerel ofise iletilecektir. Küresel pazarlama departmanı tarafından görevlendirilen yerel bir jüri 3 kesin talihliyi seçecektir. Jürinin kararı kesin olup tekrar gözden geçirilemez ya da karara herhangi bir biçimde itiraz edilemez. Bu hüküm ve koşullarda düzenlenmeyen veya beklenmeyen her türlü olay veya durum bu kapsamdadır.

7. Husqvarna AB ve katılan bağlı kuruluşlar gecikmeli veya kaybedilen/kaydedilmeyen/gönderilmemiş girişlerden dolayı sorumluluk kabul etmez.

8. Husqvarna AB'nin seçilen talihliyle 7 gün içinde iletişim kuramaması durumunda veya iletişim bilgileri yanlış ise, jüri ek bir yükümlülük olmaksızın başka bir talihli seçme hakkına sahiptir.

9. Kazanan talihliyle, 2013 Ocak ayı içinde yarışmanın sona erdiği tarihten en çok 30 gün sonra, Husqvarna AB veya talihlinin ikamet ettiği ülkedeki ulusal bağlı kuruluş tarafından e-posta yoluyla kişisel olarak iletişim kurulacaktır.

10. Husqvarna AB herhangi bir şekilde kurallara aykırılıktan ya da teknik manipülasyondan şüphelenirse, Husqvarna AB yarışmacıyı bilgilendirme yükümlülüğü veya başkaca bir yükümlülük olmaksızın girişleri (ve yarışmacıları) yarışmadan çıkarma/atma hakkını saklı tutar. 


11. Belirli yarışma girişlerine ilişkin sorulara cevap verilemez. Yarışmayla ilgili her türlü genel soru pazarlama@cullas.com.tr adresine iletilebilir. Yarışmayla ilgili ek bilgiler ve iletişim bilgileri de www.husqvarna.com ya da ulusal Husqvarna bağlı kuruluşunun ana sayfasından edinilebilir.

12. Husqvarna herhangi bir katılımcı tarafından gönderilen motivasyonu her şekilde kullanma hakkını saklı tutar ve bu doğrultuda tüm telif haklarını elinde bulundurur. Yarışma girişleri, gönderilen motivasyonların kişinin yalnızca kendine ait olduğundan ve başa birinin telif hakkına veya başka bir hakka tabi olmadığından emin olunmasını sağlar.

ÖNEMLİ – KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI:

13. Husqvarna AB ve katılan bağlı kuruluşlar kazanan talihlinin tam adını ve bulunduğu bölgeyi herhangi bir mecrada (zaman sınırı olmaksızın) ve talihliye karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü olmadan yayınlama hakkını saklı tutar. Talihliyle Ocak 2013 içinde e-posta yoluyla iletişim kurulacaktır.

14. Yarışmaya giren katılımcı, kendisi tarafından sağlanan tüm iletişim bilgilerinin ve diğer kişisel bilgilerin, yarışmanın yürütülmesi için gereken makul bir süre boyunca Husqvarna AB tarafından kaydedilerek saklanacağını kabul eder. Bu bilgiler başka bir amaçla kullanılmayacak veya üçüncü şahıslara verilmeyecektir/satılmayacaktır. Husqvarna AB'nin bu bilgilere ihtiyacı kalmadığında, bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmadan silinecektir.© 2012 Husqvarna AB (publ). Tüm hakları saklıdır. Husqvarna ve diğer ürün ve özellik işaretleri Husqvarna AB (publ) firmasının ticari markalarıdır.