Elmas bıçaklar - SSS ve Sorun Giderme.

Bu kılavuz, Husqvarna tarafından elmas bıçakları kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları bulabilmenize, tanımlayabilmenize ve çözümleyebilmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Karşılaşılan sorunların büyük bir kısmı şunlardan kaynaklanmaktadır:

  • işe uygun olmayan bıçakların kullanılması,
  • bıçağın yanlış kullanımı,
  • ekipman arızaları.

Belirtinin nedeni ve nasıl giderileceğine ilişkin bilgi almak için aşağıdaki belirtilere tıklayın.

Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü

Özellikle segmanlar ve çelik plaka arasındaki eklemde olmak üzere, çelik plaka elmas segmandan daha hızlı yıprandığında "yetersiz kesim" oluşur.

Bıçak, yetersiz bir şekilde hizalanmış testere üzerinde kullanılıyor. Testere hizalamasını düzeltin.
Bıçak, kesimi yapılan malzemeye oranla fazlasıyla sert olduğundan, metal plaka üzerinde fazladan baskı oluşturuyor. Bıçağın kesimi yapılan malzemeye uygun olduğundan emin olun (seçim tablosuna bakın veya distribütörünüze danışın).
Malzemenin kayması bıçağın bükülerek veya eğilerek deforme olmasına neden olur. Kesim yaparken malzemeyi sıkı tutun.
Aşırı küçük olan veya aynı çapta olmayan flanşların kullanılması çelik plaka üzerinde düzensiz basınca yol açar. Flanşların doğru boyda ve aynı çapta olduğundan emin olun.
Bıçak, mil üzerine iyi takılmamış ve flanşlar sıkıştırıldığında eğiliyor. Dış flanş ve somun iyice sıkılana kadar bıçağı mil üzerinde tutun.
Bıçak yanlış dönüş hızında kullanılıyor. Bir takometre kullanarak milin doğru hızda dönüp dönmediğini kontrol edin. Bu önlem özellikle beton testereleri için önemlidir.
Metal plaka, kenarın aşırı hızlı veya dengesiz yıpranması sonucu ısınıyor. Daha fazla kenar açıklığı bulunan veya malzemeye daha uygun özellikteki bir bıçak kullanın.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Bu durum, bıçağın kesim sırasında aşırı aşındırıcı malzemeler tarafından yıpratılmasından kaynaklanır. Bu tip yıpranmadan genellikle yüksek kum içeren malzemeler sorumludur (bkz. "Segman kaybı" bölümü). Aşındırıcı çamur kritik segman alanının uzağına, daha geniş bir alana dağıtılmalıdır. Çelik plaka üzerinde koruyucu segmanlar kullanılarak aşınmaya maruz kalan alanların değiştirilmesi genellikle yeterli olur. Karşılaşılan durumların büyük kısmında etkili olmasına karşın bu segmanlar tam bir koruma sağlamaz. Çamuru gidermek için yüksek miktarda akan su kullanın.
Zemin testereleriyle tek geçişte malzemenin toplam kalınlığından daha fazla kesim yapıldığında soğutma suyu kesim hattından sızarak bıçağın aşırı ısınmasına neden olur. Kesim derinliğini birkaç milimetre kesilmemiş malzeme kalacak şekilde ayarlayın; böylece soğutma suyu kertik içinde kalır.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Segmanlar sadece tek bir taraftan yıpranarak yan boşluğu azaltır. Bu yıpranma genellikle bıçağın yetersiz hizalanmış olmasından veya bıçağın her iki tarafındaki soğutmanın yetersiz olmasından kaynaklanır. Testere hizalamasını kontrol edin. Soğutma cihazını temizleyin ve flanşın ön ucunun düzgün bir şekilde soğutulmasını sağlayın. Pompanın yeterli miktarda ve düzenli bir şekilde su sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. (Bkz. aşağıdaki "Aşırı yıpranma" bölümü).
Yetersiz rulmanlar, aşınmış mil, kirli veya hasar görmüş flanşlar ve hatta aşırı miktarda yapılan durdurmalar nedeniyle bıçak dairesel şeklini kaybetmiş. (Bkz. aşağıdaki "Aşırı yıpranma" bölümü). Rulmanları veya aşınmış mili gereken şekilde değiştirin; flanşlarla birlikte verildiyse hareket mili pimlerini sökmeyin.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Kullanılan bıçak kesilen yüksek derecede aşındırıcı malzemeye uygun değil (örn.: betonarme bloğu üzerinde kullanılan fayans kesim bıçağı). Bıçak seçimi tablosuna bakın veya doğru bıçak özelliklerini belirtmesi için distribütörünüze danışın.
Yetersiz bıçak soğutması; segmanın ortasındaki aşırı yıpranma nedeniyle bu sorunla sık sık karşılaşılır. (Not: yukarıda bahsedilen iki durumda elmaslar genellikle çok sivri şekilde çıkıntı yapmaktadır). Soğutma sistemini temizleyin. Su pompasının düzgün çalıştığından emin olun.
Bıçak yuvarlak şeklini kaybederse su hızlanır; bunun nedeni rulmanların yetersiz olması, milin yıpranması veya kesimi yapılan malzemeye göre fazlasıyla sert bıçakların kullanılması olabilir. Rulmanları ve mili kontrol edin. Yıpranmışlarsa yeni bir bıçak takmadan önce bunları değiştirin.
V kayışlarının düzgünce gerilmemiş olması, voltajın yetersiz olması veya hızın yanlış olması nedeniyle çıkış gücü yeterli değil. Kayışların gerilimini düzeltin. Yıpranan kayışları değiştirin. Voltajı kontrol edin. Uygun bir güç kaynağı kullanın.
Kesim hızı aşırı yüksek. İlerleme hızını azaltın.
Bıçak, kesimi yapılan malzemeye dik değil. Bıçağın ve makinenin doğru şekilde hizalandığından emin olmak için tahrik milinin hızını ve flanşları kontrol edin.
Mil aşırı yavaş dönüyor. Dönüş milinin hızını kontrol edin. Gerekirse ekipmanı veya dönüş hızını değiştirin.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Bıçak, kesimi yapılan malzeme için aşırı sert. Daha yumuşak tutuşlu uygun bir bıçak kullanın.
Kesim basıncı aşırı yüksek veya kesimde sıkışan ya da eğilen bir bıçak, bıçağın çelik plakasını bükebilir veya gerebilir. Aşırı gerilime ve metal yorgunluğuna maruz kaldığında çelik plakanın kırılması riski ortaya çıkar. Kullanıcı, malzemenin içine geçebilmesi için araca sabit ve eşit bir basınç uygulamalı ve bıçağın kesim içinde bükülmemesi veya sıkışmaması için gereken özeni göstermelidir.
Ortadaki çatlama, aşırı ısınmanın bir sonucu olabilir. Aşırı ısınma, su kaynağının yetersiz olmasından veya hatalı bir şekilde kuru kesim için olan bıçakların kullanılmasından kaynaklanır. Sulu kesim için olan elmas bıçaklarını soğutmak için yeterli su kullanın (örn. zemin testereleri için dakikada 7–18 litre). Aşırı ısınmayı önlemek için kuru kesim yaparken elmas bıçaklar çevresinde yeterli hava dolaşımının olmasını sağlayın.
Aşırı dönüş hızı. Makinenin dönüş hızını kontrol edin; gerekirse ekipmanı veya bıçağı değiştirin.
sorun belirtisi nedeni çözümü

Onarım gerektiren bir bıçak mı var? Plakanın çatlak veya aşırı yıpranmamış olması şartıyla iki veya üç eksik elmas segman değiştirilebilir. Çok sayıda segman eksikse veya bıçağın pratik ömrünün yalnızca %50'si kalmışsa, elmas bıçağın onarılmasına değmeyebilir. Bıçağı değiştirmeden önce başka bir mekanik veya kullanım sorununun bulunmadığından emin olun.

Malzeme kesim sırasında kayarak segmanların kırılmasına yetecek kadar bunları büker veya sıkıştırır. Kesim sırasında malzemeyi sıkıca sabitleyin.
Bıçak, kesimi yapılan malzeme için fazlasıyla sert olduğundan aşırı cilalama oluşur ve segman kırılır veya yorgunluk oluşur. Daha yumuşak tutuşlu bir bıçak kullanın. Bıçak özellikleri tablosuna başvurun.
Flanşlar yıprandığında gereken desteği sağlayamazlar ve bıçağın sapmasına neden olurlar. İki flanşı değiştirin.
Oval şekil almış bıçakların (milin yıpranması veya zayıf rulmanlar nedeniyle) dönüşü, segmanların kırılmasına neden olur. Yıpranan mili ve/veya rulmanlar değiştirin.
Aşırı ısınmaya bağlı segman kaybı. Aşırı ısınma, çelik plakanın genellikle de segmanın eksik olduğu yerle sınırlı olarak mavimsi bir renk almasından anlaşılabilir. Soğutma sisteminin engellenip engellenmediğini kontrol edin. Pompayı test edin. Kuru kesim yapılırken kesim derinliğinin azaltılması ve birkaç dakikanın ardından bıçağın havada boş olarak dönmeye bırakılması ve soğumaya bırakılması gerekebilir.
Makinenin taşınması veya malzemeyle temas sırasında segman darbe almış. Nakliye sırasında bıçağın darbe almasından kaçının; bıçağın malzemeyle yavaşça temas etmesini sağlayın.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Bıçak, kesimi yapılan malzeme için aşırı sert. Daha yumuşak tutuşlu bir bıçak kullanın. Kesim hızını ayarlayın.
Kesim hızı aşırı yüksek. İlerleme hızını azaltın.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Kesimi yapılan malzeme için tutuş fazlasıyla sert. Tutuşun sert olması, yuvarlaklaşmaya başlayan elmasların kalmasına neden olarak bıçağı düzleştirir. Bıçak kesim yapmak yerine çekiçlemeye başlar ve bu şekilde dairesel şeklini kaybeder. Daha kolay yıpranan daha yumuşak bir tutuş kullanın. Böylece düz elmaslar kopar ve yeni keskin uçlar ortaya çıkar.
Mil rulmanları yıprandığında, mil ve merdane dış merkezli olarak döner ve bıçağın dairesel şeklini kaybetmesine yol açar. Bu sorun en fazla rulmanlar için gerekli olan yağlamanın ihmal edildiği beton testerelerinde görülür. Yeni rulman takın. Yıprandığı veya artık doğru bir şekilde hizalanmadığı bazı durumlarda milin de değiştirilmesi gerekir.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Gereken soğutma suyu yeterince dağıtılmamış. Su hacminin yeterli olup olmadığını ve soğutma sisteminin engellenip engellenmediğini kontrol edin. Kuru bıçakları yalnızca derin olmayan kesimlerde (2 ile 5 cm arası) veya birkaç geçişte kesim yapmak için kullanın. Hava tarafından soğutulabilmesi için bıçağı her 10 ile 15 saniye arası boş olarak döndürün.
Kesilecek malzemenin özellikleri hatalı. Uygun özellikler için bıçak seçimi tablosuna başvurun.
Kesim hızı aşırı yüksek. İlerleme hızını azaltın.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü

Oval şekli fazla abartılı değilse bıçağı fabrikaya iade ederseniz onarımı mümkün olabilir.

Bıçak yeterince iyi takılmadığından büyük oranda yıpranmış mil. Flanşları sıkıştırmadan önce bıçağın mil üzerine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Flanşlar sıkıştırılmadığında bıçak milin etrafında döner. Daima bir anahtar kullanarak mil üzerindeki somunu sıkıştırın; elle sıkıştırmakla yetinmeyin. Daima altıgen somun kullanın. Kelebek somun hiçbir zaman kullanmayın.
Flanşlar veya mil yıprandığından bıçağa yeterli desteği sağlamıyor. Flanşlar ve mil üzerindeki yıpranmayı kontrol edin. İki flanş üzerindeki yıpranma, üreticinin tavsiye ettiğinden fazla olmamalıdır. Yıpranan parçaları değiştirin.
Sorun Belirtisi Nedeni Çözümü
Bıçak, kesimi yapılan malzeme için fazlasıyla sert (örneğin uzun süre sert kiremit üzerinde kullanılan blok bıçağı veya evrensel bıçak; takviyeli betonu kesmede kullanılan asfalt bıçağı). Bıçak seçimi tablosuna bakın veya kesilecek malzemeye ait doğru bıçağı belirtmesi için distribütörünüze ya da üreticinize danışın.
Çıkış gücü, bıçağın doğru kesim yapması için yeterli değil (aşırı gevşek kayışlar, yetersiz voltaj ve motor çıkışı). Kayışları, voltajı ve motorun çıkış gücünü kontrol edin.
Bıçak segmanlarının bir miktar ömrü daha kalmış gibi görünmesine karşın bıçak kesim yapmıyor. Elmaslar yüzeye çıkana kadar aşındırıcı bir malzeme kesin. Bu çözümü zaman zaman uygulamanız gerekli olabilir; ancak bıçaklar aşırı sık köreliyorsa, bunun nedeni muhtemelen bıçağın kesimi yapılan malzeme için fazlasıyla sert olmasıdır.
Bıçak segmanlarının bir miktar ömrü daha kalmış gibi görünmesine karşın bıçak kesim yapmıyor. Aşındırıcı malzemeler için olan sert tutuşlu bıçakların segmanları, elmas segmanın tabanında bulunan ve metal plakaya daha iyi yapışmayı sağlayan elmas olmayan bir destek gerektirir. Bıçağın bu duruma gelecek şekilde yıpranması normal yıpranma olarak karşılanır. Bu nedenle, bıçak değiştirilmelidir.
Aşırı dönüş hızı nedeniyle araç düzleşiyor. Makine ile bıçak özelliklerini ve çapını birbirine uygun olarak eşleştirin.
Bıçağın kesimi yapılan malzeme üzerine aşırı baskı yapması nedeniyle araç düzleşiyor. Malzeme üzerindeki bıçak baskısının aşırıya kaçmadan bıçağın doğal olarak bileylenmesini sağladığından emin olun.