Elmas telli kesim

Tüm zor işler için kolay bir çözüm sunar.

Büyük betonarme yapıların harfiyatını yapmanın veya kalın duvarlarda delik açmanın en verimli yolu, elmas telle kesim yapmaktır. Kesme deliği için neredeyse hiçbir sınır yoktur. Ayrıca benzersiz elmaslı kesim araçlarımız, hem çelik hem de yüksek donatılı betonda çok karmaşık yapılar kesmenize olanak tanır.