Elmas Araçlar. Dahiyane Çözümler.

Kaya, beton ve çelik insanoğlu tarafından bilinen en sert malzemelerdendir. Bunları en üst seviyede hassaslıkla kesmek için gerekli olan dünyanın devi bir firmanın ürettiği daha da sert elmas bıçak ve karot ucu malzemeleridir.

En mükemmel elmas aracı üretme sanatı.

Husqvarna hafif inşaat makineleri, beton, taş, duvar ve diğer benzeri sert inşaat malzemelerini kesme ve delme için elmas araç üreten dünyanın en gelişmiş ve ileri firmasıdır. Her yıl profesyonel kullanıcılara dokuz milyon adedin üzerinde elmas araç dağıtımı yapmaktadır.

Yüksek kesim hızında ve uzun ömürlü mükemmel elmas bıçağı üretmek pek tabiki bu sektörde derinlemesine bilginin yanı sıra bunun diğer malzemelerle olan etkileşimini anlama noktasında tecrübeyi de gerektirir. Buna yanı sıra bu elmas araçların kullanımının pratik manada bilgisi de gereklidir. Bu da ancak bu ürünleri kullananlarla yakın irtibatta olmakla elde edilir.

En mükemmel elmas bıçağı yapmak başlı başına bir sanattır. Daha fazla bilgi için sayfayı aşağı doğru indirin.

Bir elmas araç nasıl çalışır?

Elmas malzeme gövde ve tüp şeklinde bir borunun yanısıra uçlarına eklenmiş elmas parçaçıklar içeren segmentlerden oluşur. Bu segmentler yüksek basınç ve ısıda birbirlerine sinterlenmiş genellikle elmas ve metal tozu olarak adlandırabileceğimiz bir birleştiriciden oluşur. Kesim bıçağının performansı içerdiği elmasın kalitesinin yanı sıra segment içerisindeki elmasların bileşim konsantrasyonuna da bağlıdır.

Kullanım esnasında elmas araç kesim yapılan yüzeyde giderek artan derinliklere ulaşır ve segmentin ön kısmındaki elmaslar aşınırken alttan yenileri ön yüzeye çıkmaya başlar. Bu yüzden segmenteki birleştiricinin kesilen malzemeye uygunluğu da önem arz etmektedir.

Husqvarna elmas uç ve bıçak üretiminde neden liderdir?

Husqvarna'nın elmas uç ve bıçak üretiminde lider bir üretici olmasının bir kaç sebebi vardır. Bunların içerisinde öne ilk çıkan üretim sürecinde elmas tedariğinden bitmiş ürün olarak müşteriye ulaşması esnasındaki tüm sürecin ciddi manada bir kontrolünin söz konusu olmasıdır. Bunun manası da gerek ar-ge aşamasında gerekse üretim ve dağıtım sürecinde müşteri ihtiyacını anlamada elde ettiğimiz ayrıcalıklı üstünlüktür.

Bir diğer önemli sebep ise Husqvarna'nın bu bıçakların kullanılacağı makinelerin de üreticisi olmasıdır. Elmas kesim bıçakları ve bunların kullanıldığı makineleri üreten ekibimizin birlikte işbirliği içerisinde çalışması üretkenliğimizi en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Kullanıcıların ne istediğini nasıl biliyoruz?

Husqvarna'nın elmas uç ve bıçak üreten biriminin iş başında çalışan kullanıcılarla beraberlik ilkesi çok eskilere dayanır. Bu sayede ihtiyacı net olarak anlama, esnek olma ve kısa süre içerisinde istenen ürünü kullanıcıya ulaştırma noktasında büyük avantaj elde etmiş bulunuyoruz. Birçok özel üretimimiz bu yolla standart ürün gamına katılmıştır.

Profesyonel kullanıcıların karşılaştığı kaçınılmaz sorunlardan biri de bir sonraki işte karşılaşılacak kondisyonlardır. Bir önceki işte kullanılan araçlar aynı tipte bir başka işte çalışma ortamı koşullarına bağlı olarak aynı verimi vermeyebilir. Bu bilinmezliği aşma noktasında elmas uç ve bıçakların üretiminde çok geniş bir spektrumda düşünüp iş çeşitliliğini ve değişen ortam koşullarını dikkate alarak üretim yapıyor olmamız bize ayrı bir avantaj kazandırmaktadır.

Elmas araç üretimi.

Husqvarna, elmas uç ve bıçak üretimine ilk olarak kesimin yapılabileceği iş çeşitliliğini düşünerek başlar. Kesilecek malzemenin cinsinden, hangi oranlarda hangi malzemenin yine hangi makineyle kullanılacağı hesaba katılır. Bu noktada üç önemli faktör göze çarpar. Kesim hızı, servis ömrü ve kullanıcının rahatlığı.

İstenilen ürünü çıkarmada tasarımcıların yüzleştiği bir çok değişken vardır. Segmentteki malzeme, malzemenin aktif yüzeyi, segment yerleşimi ve geometrisi bunların önde gelenleridir. Bunların birbirleriyle olan etkileşiminin neticesinde oluşan optimum sonuç kullanıcı kolaylığını da beraberinde getirmektedir.

1) Husqvarna AR-GE. 2) Husqvarna Mühendisliği. 3) Bitmiş Ürün. 4) Müşteri Tavsiyeleri.

Sentetik elmaslar ve gizli reçeteler

Segment içerisindeki malzeme, birleştiriciler ve elmas parçacıklarının karışımından oluşur. Elmaslı testerenin ucundaki segment için kullanılacak elmas ebatları değişiklik göstermektedir. Husqvarna en üst performans için endüstriyel yüksek kalite sentetik elmas kullanır ve bunların seçimi yılların deneyimine sahip satın alma uzmanları tarafından dikkatlice gerçekleştirilir.

Segmentler, elmasların, değişik türden metal tozlarının yine değişik oranlarda alaşımıyla birleşmesiyle elde edilir. Elmas parçacıkları ve metal tozlarının reçetesi kullanım yerine göre farklılık gösterir. Husqvarna herkesin bilemeyeceği ve ulaşamayacağı birbirinden farklı yüzlerce reçete kullanır ve bunlar büyük bir özenle gizli tutulup korunur.

Segment tasarımı.

Elmas karot ucunun ya da bıçağın üzerindeki segmentler bulundukları malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Segment alması gereken şekle geçmesi için birleştirme, basma, sıkıştırma gibi işlemlerin yapıldığı özel makineler kullanılır. Sonrasında yğksek sıcaklık ve basınçla elde edilen karışım homojen bir yapıda olacak şekilde sinterlenir. Sonunda elde edilen segment bıçağa ya da karot eklenmek için hazırdır.

Karışım sinterlendiğinde elmas taneciklerinin eşit aralıklı dağılımı segmentin ucunda kalmamaları için önemlidir. Husqavarna bu noktada kendi geliştirdiği özel ve eşsiz bir methoda sahiptir ve bu methodun adı da Diagrip'tir. Diagrip temel olarak her bir elmas taneciğinin sinterleme öncesi bir nev'i fırınlanmasıdır. Bu da üç boyutlu bir şekilde eşit aralıklı mükemmel bir dağılım demektir. Bir nev'i ayakkabı kutusuna doldurulmuş pinpon topları gibi.

Diagrip. En etkili elmas testeremiz.

Kesim hızını en üst seviyeye çıkarıp servis görme ömrünü uzatmak için her bir elması maksimum seviyede utilize etmeniz gerekmektedir.Diagrip teknolojisi işte bunu sağlamaktadır. Bunun manası segmentin yüzeyinde kesim işini en optimum seviyede bitirebilmek için maksimum seviyede elmas taneciği bulunmasıdır.

Sonuç olarak Diagrip'le çok geniş bir uygulama alanına hitap edildiği gibi konvensiyonel ürünlere kıyasla %20 -30 gibi daha yüksek kesim hızı ve çok daha fazla kullanım ömrü elde edilmektedir. Aşırı derecede donatılı betonlarda kesim problemsizdir. Yüksek kesim hızı özellikle el tipi kesim makinelerini kullanan kullanıcılar için yükü azaltma noktasında çok önemli ve kaçınılmazdır. Diagrip'ler karot uçları da dahil olmak üzere her türlü kesim işlerinde kullanabilmeniz için hazırdır.

Diagrip 2 ise Husqvarna'nın bu sektörde rakipsiz olarak geliştirdiği en son teknoloji ürünü bir yeniliktir. Diagrip 2, mevcut Diagrip teknolojisi üzerine kurulmuş olarak ilaveten segmentlerin de eşit aralıklarla dağılımını içeren bir teknolojidir. Bu yolla malzemenin aktif yüzü %70-90 gibi bir orandan %40-60 gibi oranlara düşürülmüş ve bu şekilde sürtünme kaybı minimize edilmiştir. Sonuç olarak kesim işinde daha fazla enerji kullanılarak kesim hızı artırılmıştır.

Yüksek hassasiyetli gövdeler

Bir elmas testere çok yüksek hızda döner ve balansı mükemmel bir şekilde yapılmamışsa ağır titreşimler ortaya çıkar. Testerenin ebadı/çapı büyüdükçe titreşim, makineye zarar ve kullanıcı yaralanması riski artar. Bu nendenle Husqvarna üretiminde yüksek hassasiyetli metodlar kullanır. Testerenin gövdesi tam manasıyla düz, şekli yine tam manasıyla yuvarlak olmalıdır. Göbek deliği yüksek hassasiyetle tam olarak merkezileştirilmiş olmalıdır. Karot gövdesi ise düz ve tam olarak silindirik şekilde yuvarlanmış olmalıdır. Gövdeyi tutan tepe aparatı tam olarak merkezileştirlmiş olmalıdır.

Bir diğer konu ise özellikle büyük boy duvar ve derz kesme makinelerinde kullanılan büyük çaplı testerelerin yol açtığı yüksek ses seviyesidir. Buna çözüm olarak Husqvarna, sandviç tasarım olarak adlandırdığı üç katmandan oluşan elmas testereleri üretmektedir. Çelikten mamul dıştaki iki katman ve bunların arasında bulunan ince bakır levha hem yankılanmayı düşürdüğü gibi gürültü seviyesini de ciddi oranda azaltır.

Kurulum ve bitirme.

Elmas testere kullanımı esnasında segmentin gövdeye bağlandığı nokya yüksek kuvvete maruz kalır. Bu bağlantı bu güce dayanamadığında segment 100m/s gibi bir hıza ulaşabilecek şekilde kopup uçabilir. Bu nedenle gövde ve segment arasındaki bağlantının yüksek derecede kalite içermesi önemlidir. Bu bağlantının dayanması gereken kuvvet Avrupa Standlarıyla EN13236 olarak belirlenmiştir.

Husqvarna, bu segmentleri gövdeye eklemede gümüş lehim veya laser kaynak teknolojisini kullanır. Susuz kesim işlerinde kullanılacak karot uçları ve elmas testereler içinse her zaman laser kaynak kullanılır. Sulu kesim işlerinde kullanılacaklar içinse gümüş lehim ve kaynak kullanılır.

Bu kaynaklama ve lehimleme esnasında oluşan ısı, elmas testere soğuduğunda gövdede baskı oluşturur. Bu nedenle gerektiğinde bıçakların kontrol edilip ayarlanması gerekmektedir. Bıçaklar yüksek rotasyonda döndüğünde kenar kısımlarındaki malzeme esneme yapar yani belli bir miktar baskı, gerilimi karşılamak ve dönüş esnasında gövdenin düz kalmasını sağlamak için bıçağın gövdesine yayılır.