Su vanası

Bıçağa giden su akışının kontrolü için su vanası.