Kuplaj bağlantısı

Yolların birleştirilmesi için kuplaj bağlantısı.