Fällskär rakt bakifrån

På små träd är det enklast att såga fällskäret rakt bakifrån. Om du har liten erfarenhet av trädfällning är denna metod enklast att använda. Såga med dragande kedja (svärdets undersida) om du är ovan. Det är lite lättare eftersom sågen inte trycks mot dig. Annars går det snabbare att såga med skjutande kedja eftersom du kan stå kvar i samma position som vid riktskäret. Det är mycket viktigt att fällskäret sågas parallellt med riktskäret så att brytmånen blir jämngrov.

På små träd är det svårt att använda brytjärn eller fällkil. Om ­trädet lutar lite bakåt kläms svärdet fast, men med handkraft mot stammen eller en slana med piggar orkar du normalt trycka fram ­trädet. Har du en 4-5 meter lång slana med piggar orkar du trycka fram relativt baktunga träd med handkraft.

Metoden kan även användas på lite grövre träd om trädet inte lutar bakåt eller det blåser motvind. Finns risk att trädet kommer att gå bakåt och är för tungt för att kunna tryckas fram bör du använda fällhjälpmedel. Såga tills du får plats med att placera kil eller ­brytjärn i sågspåret. När du närmar dig den grovlek brytmånen skall ha, var noga med att brytmånen blir jämngrov.

För träd som lutar kraftigt framåt ökar risken för farlig och virkesförstörande spjälkning om du sågar fällskäret bakifrån. Gör om möjligt instick och såga bakåt på sådana träd.