Arbetsteknik och säkerhet vid trädfällning

Säkerhetsavstånd: minst dubbla trädlängden

Före fällningen ska du förvissa dig om att det inte finns några människor inom ett säkerhetsavstånd på minst dubbla trädlängden från det träd du tänker fälla. Du och din arbetskamrat bör använda signalfärgad jacka eller väst för att vara väl synliga för varandra och förbipasserande.

Planera fällningen

Börja planera fällningen innan du kommer fram till trädet. Lägg märke till olika faktorer som kan påverka fällningen, som vind­riktning, vindstyrka, markens lutning och hinder runt omkring.

Studera trädet. Är det skadat av röta, sprickor eller någonting annat? Finns det risk för att torra eller avbrutna grenar kan falla ner från trädet som ska fällas eller från träden intill? Lutar trädet? I vilken riktning ska trädet fällas med tanke på det fortsatta arbetet?

För det efterföljande kvistningsarbetet är det bra om du får en lämplig arbetshöjd. Du kan till exempel se till att trädet fälls på en fälld trädstam, sten eller någon annan förhöjning i terrängen. Se upp med att rotändan kan slå upp i sidled. Läs mera i avsnittet "Kvistning".
Klicka för större bild Klicka för större bild

Hur långt kommer trädet att nå?

Vid trädfällning nära bebyggelse är det ofta viktigt att ha kontroll på både trädets fällriktning och hur långt det når. Ett sätt är att nyttja enkla geometriska principer och bestämma den punkt på marken som ger en liksidig och rätvinklig triangel dvs. samma avstånd till trädet som trädets höjd. Denna princip kan uppnås med en trädpinne. Håll pinnen så att avståndet till ögat är lika som pinnens längd, och vinkeln mellan de två sidorna i triangeln är rät. Ögat ska helst vara på samma höjd som stubben.

Fäll om möjligt i den naturliga fällriktningen

De flesta träd har en naturlig fällriktning. Den påverkas av trädets lutning, grenverkets form och eventuell upplega (snötyngda grenar). Är du osäker på trädets lutning, gå en bit från trädet och kolla med ett lod.

Till en viss gräns går det att tvinga träd att falla mot den naturliga fällriktningen, men det är alltid till priset av ökade risker och fysisk ansträngning. Träd med svag ved, till exempel döda eller rötskadade träd, bör alltid fällas i lättaste riktningen.
Trädets lutning, form, längd, diameter, träslag och rötskador är faktorer som påverkar trädfällningen, liksom markens lutning, vindriktningen, luft­ledningar, vägar och byggnader.