Diamantborr – vanliga frågor och felsökning.

Den här guiden är tänkt att hjälpa dig hitta, identifiera och lösa problem som kan uppstå i samband med diamantborr.

De flesta problem beror på:

  • att du använder ett borr som inte är korrekt dimensionerat för jobbet
  • felaktigt användande av borr
  • fel på utrustningen

Klicka på ett av symptomen nedan för att se orsak och möjlig åtgärd

Symptom Orsak Lösning

Verktyget skär inte.

Materialet är för hårt för diamantspecifikationen. Använd en specifikation som passar materialet.
Borret är polerat (släta diamanter). Skärpa verktyget genom att borra i slipande material (sandsten, block, etc.)
För hög rotationshastighet. Justera rotationshastigheten.
Onormalt stor kylning som gör att verktyget vattenplanar. Minska vattenflödet.
Onormalt spel mot matarhusgejderna. Justera matarhuset så att spelet minskas.
Vikten på verktyget är för liten. Öka vikten på verktyget.
Maskinen är inte ordentligt fixerad. Kontrollera att maskinen är ordentligt fixerad.
Motorn är för svag. Använd en motor med en effekt som passar diametern.
Symptom Orsak Lösning

Onormal förslitning av diamantsegment.

Otillräcklig vätning. Justera vattenflödet.
Otillräcklig rotationshastighet. Justera rotationshastigheten.
För snabb frammatningshastighet. Minska frammatningshastigheten.
Materialet är mer abrasivt än förväntat. Använd en klinga med hårdare specifikationer (se tabellen över borr).
För mycket motoreffekt i relation till verktyget. Använd en motor med en effekt som passar borrdiametern.
För stort spel i maskinen orsakar vibrationer. Kontrollera maskinens skick.
Symptom Orsak Lösning

Onormal förslitning av borrets stålrör.

Maskinen är dåligt förankrad. Förankra maskinen ordentligt.
Maskinen är felaktigt justerad (för stort spel i matarhusgejderna, motorspindel eller skev adapter osv.). Justera maskinen, byt ut nedslitna delar, korrigera spelet (rullar, lager, adaptrar osv.).
Verktyget är skevt. Kassera verktyg som är skeva. Om verktyget är relativt nytt kan leverantören eventuellt rikta det.
Borret är inte korrekt fastsatt i motorspindeln. Kontrollera att borret är korrekt justerat på motorspindeln (rät linje).
Det finns metallfragment längst ned i hålet som inte har transporterats bort av kylmediet. Ta bort alla metallfragment från det borrade hålet. Öka vattenflödet tillfälligt så att hålet spolas rent och ta bort spån och övriga alla främmande partiklar som finns i hålet.
Symptom Orsak Lösning

Segment har lossnat och fallit ned i hålet.

För ett borr med hårdlödda segment räcker det med att flödet av kylmedium stoppas en eller ett par sekunder för att segmenten ska hettas upp så att lödningen förstörs. Se alltid till att verktyget har korrekt kylning.
Borret har fått stötar i hålet (av lösa stålbitar eller spån) och dessa har slagit sönder segmenten. Ta bort borret från maskinen och ta bort alla fragment av stål, segment och spån innan du sätter i ett nytt borr. Om det finns delar av segment kvar i hålet riskerar du att skada det nya borret mycket snabbt.
För snabb rotationshastighet gör att segmenten hettas upp. Sluta använda verktyget, ersätt det eller reparera det om det går (kontakta leverantören). Justera rotationshastigheten.
Ovarsamhet vid borrningens början. Börja alltid borra försiktigt.
Stötar på grund av att utrustningen fallit till marken. Undvik att tappa borret på marken eftersom det kan spräcka segmenten.
Symptom Orsak Lösning
Spån sitter mellan kärnan och borröret (stål, fragment av metall) och ett stålsvärd har borrats i ”bananform”. Det har rubbats under borrning och nypt fast borret (kileffekt). Koppla loss borret från maskinen: vrid borret åt båda hålla med en nyckel tills det lossnar.
Försämrad frigång i sidled Kontrollera segmentens frigång i sidled. Om spelet är för litet ska verktyget bytas ut.