Väggsågar

Stor effekt gör att du kan hantera alla situationer.

Vi erbjuder fullständiga, noggrant genomtänkta och lättanvända väggsågningssystem. Detta ger dig oanade möjligheter att hitta den perfekta kombinationen av maskin och verktyg för alla slags arbeten i de flesta byggnadsmaterial, såväl tegel som tungt armerad betong.