Färskbetongsågning

Säkerställ raka sågsnitt utan okontrollerad sprickbildning.

Husqvarna Soff-Cut är vårt unika patenterade system för sågning i färsk betong. Tekniken har en unik klinga, uppåtrotation och en hasplåt som lägger tryck på ytan. Detta gör det möjligt att såga i betongen inom en till två timmar efter gjutning och innan den satt sig. Det är den bästa lösningen när man vill minimera risken för okontrollerad sprickbildning. Arbetsprocessen är också enklare jämfört med traditionell sågning.