Wiresåg

Att såga med diamantwire är det effektivaste sättet att ta bort större betongkonstruktioner, som fundament och broar.Andra exempel är sågning i tjocka väggar och öppningar med exakta hörn. Våra wiresågar CS 2512 och CS 10 är mycket enkla att använda. De är kraftfulla och samtidigt så flexibla att de även är perfekta för mindre jobb.Våra wiresågar gör arbetet enkelt tack vare en unik konstruktion som ökar friktionen mellan wire och drivhjul. Sågdjupet är praktiskt taget obegränsat (gäller CS 2512). Du kan göra riktigt djupa sågskär även i trånga utrymmen. Med våra unika diamantverktyg får du kapacitet att klara mycket komplicerade strukturer både i stål och kraftigt armerad betong. Dessutom kan torrkapning ske utan vatten, vilket gör wiresågarna ännu mer värdefulla om slam är ett problem.

Get Adobe Flash player