Soff-Cut®

När betongen torkar och börjar sätta sig uppstår interna spänningar. Syftet med att kontrollera krympsprickning är att minska dessa spänningar innan de resulterar i okontrollerade sprickor.Soff-Cut® har det unika torrsågningssystemet Ultra Early Entry som kontrollerar sprickbildning genom att möjliggöra sågning i ett tidigt skede av betonggjutningsprocessen.Betongen kan sågas inom en till två timmar efter gjutning, innan betongen satt sig. Systemet minimerar risken för okontrollerad sprickbildning, vilket ger en avsevärt enklare arbetsprocess jämfört med traditionell sågning.

Get Adobe Flash player