Låga vibrationer

Alla våra produkter utvecklas med användaren i fokus. Det betyder till exempel att vi hela tiden arbetar med att minimera vibrationerna hos våra maskiner. Våra kapmaskiner har sofistikerade vibrationsdämpningssystem som reducerar överföringen av vibrationer till handtagsytorna signifikant. Och våra golvsågar har lågvibrationshandtag och en speciell vibrationshämmande montering av motorn.