Wiertła diamentowe - Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów.

Husqvarna przygotowała poniższy informator, aby ułatwić Państwu identyfikację i rozwiązanie problemów mogących powstać podczas użytkowania tarcz diamentowych.

Większość problemów wynika z:

  • użycia niewłaściwych wierteł,
  • niewłaściwego użycia wiertła,
  • usterek urządzeń

Wybierz objawy, aby zobaczyć przyczynę i rozwiązanie problemu

Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Narzędzie nie tnie.

Materiał jest zbyt twardy w stosunku do specyfikacji segmentu. Dostosuj specyfikację wiertła do rodzaju materiału.
Wiertło jest stępione (wygładzone diamenty). Naostrz narzędzie poprzez wwiercenie się w ścierny materiał (piaskowiec, blok betonowy itp.)
Nadmierna prędkość obrotowa. Dostosuj prędkość obrotową.
Nadmierne chłodzenie powoduje, że narzędzie się ślizga. Zmniejsz dopływ wody.
Zbyt duży luz na prowadnicy. Wyreguluj wózek na prowadnicy, zmniejszając luz.
Niewystarczający nacisk na narzędzie. Zwiększ nacisk na narzędzie.
Maszyna nieodpowiednio zamontowana. Sprawdź, czy maszyna jest prawidłowo przymocowana.
Silnik jest zbyt słaby. Dostosuj moc silnika do średnicy.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Nadmierne zużycie segmentów diamentowych.

Niewystarczający dopływ wody. Dostosuj dopływ wody.
Niewystarczająca prędkość obrotowa. Dostosuj prędkość obrotową.
Nadmierna prędkość zbliżania. Zmniejsz prędkość posuwu.
Materiał ma większe właściwości ścierne, niż się spodziewano. Zastosuj twardsze wiertło (patrz tabela dotycząca specyfikacji wierteł).
Zbyt duża moc silnika. Dostosuj moc silnika do średnicy wiertła.
Zbyt dużo luzu w maszynie powoduje drgania. Sprawdź stan maszyny.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Nadmierne zużycie stalowej tuby.

Maszyna jest słabo przymocowana. Przymocuj maszynę mocniej.
Maszyna jest niewyregulowana (zbyt duży luz prowadnicy, nieodpowiednie wrzeciono silnika lub adapter itp.) Wyreguluj maszynę, wymień zużyte części, popraw luz (rolki, łożyska, adapter, itp.)
Urządzenie jest wypaczone. Wycofaj wykrzywione wiertło z użytku. Jeśli jest stosunkowo nowe, można je naprawić w serwisie.
Wiertło nie jest odpowiednio umocowane na wrzecionie silnika. Sprawdź, czy wiertło jest odpowiednio wyosiowane wobec wrzeciona silnika (w linii prostej).
Na dnie otworu znajdują się opiłki metalu, które nie zostały usunięte przez ciecz chłodzącą. Usuń opiłki z wierconego otworu. Czasowo zwiększ przepływ wody, aby oczyścić otwór i usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą się tam jeszcze znajdować.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Segmenty złamane i pozostawione w otworze.

W przypadku wierteł z segmentami lutowanymi, do ich zniszczenia wystarczyła krótka przerwa w dopływie wody. Zawsze zapewniaj odpowiedni dopływ wody.
Wiertło natrafiło na przeszkodę w otworze (luźne odłamki lub fragmenty stali, itp.) co spowodowało uszkodzenie segmentów. Zdejmij wiertło z maszyny i usuń wszystkie odłamki stali, segmentów i inne zanim rozpoczniesz pracę nowym wiertłem. Jeśli w otworze pozostaną odłamki segmentów, nowe wiertło może zostać bardzo szybko uszkodzone.
Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozgrzanie segmentów. Nie używaj dłużej tego wiertła, wymień je lub napraw, jeśli jest to możliwe (zwróć się do dilera). Dostosuj prędkość obrotową.
Zbyt agresywne rozpoczęcie pracy. Zawsze zaczynaj pracę łagodnie.
Uderzenia na skutek upuszczenia. Unikaj upuszczania wiertła, ponieważ może to powodować pękanie segmentów.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Odłamki zablokowały się pomiędzy rdzeniem i tubą (stal, elementy materiału); pręt stalowy się wygiął (na kształt banana); przesunął się podczas wiercenia i zablokował (efekt klina). Odłącz wiertło od maszyny: przy pomocy klucza obracaj wiertło w obie strony, aż do jego uwolnienia.
Utrata szerokości roboczej segmentów. Sprawdź szerokość roboczą segmentów. Jeśli jest zbyt mała, wymień wiertło.