Dimanta urbjmašīnas - Biežāk uzdotie jautājumi un Darbības Traucējumi.

Husqvarna ir sagatavojusi šo ceļvedi, lai palīdzētu Jums atrast, noteikt un novērst problēmas, kas var rasties strādājot ir dimanta urbjiem.

Aplūkojamo problēmu vairākums rodas, ja:

  • Urbjmašīna nav piemērota konkrētajam darbam,
  • nepareiza urbja lietošana,
  • iekārtas defekti.

Spiest uz pazīmēm zemāk, lai atrastu cēloni un ieteikumus to novēršanai.

Pazīme Cēlonis Risinājums

Instruments negriež.

Materiāls ir pārāk ciets dimantam ar konkrēto specifikāciju. Izvēlieties urbi ar materiālam atbilstošu dimantu specifikāciju.
Urbis ir stiklains (nogludināti dimanti). Uzasiniet urbi, ieurbjot to abrazīvā materiālā (smilšakmenī, blokā un tml.)
Pārāk liels rotācijas ātrums. Noregulējiet rotācijas ātrumu.
Dzesēšana ir pārmērīga un urbis tiek pārāk apūdeņots. Samaziniet ūdens plūsmu.
Pārāk liels brīvgājiens vadīklās. Noregulējiet atbalstu uz vadīklām tā, lai samazinātu brīvgājienu.
Nepietiekama instrumenta masa. Palieliniet instrumenta masu.
Ierīce ir slikti nostiprināta. Pārbaudiet, vai ierīces stiprinājumi ir kārtīgi nofiksēti.
Nepietiekama dzinēja jauda. Dzinēja jaudai ir jāatbilst urbja vārpstas diametram.
Pazīme Cēlonis Risinājums

Dimanta segmenti ir pārāk nolietoti.

Nepietiekama apūdeņošana. Noregulējiet ūdens plūsmu.
Nepietiekams rotācijas ātrums. Noregulējiet rotācijas ātrumu.
Pārāk liels urbšanas ātrums. Samaziniet urbšanas ātrumu.
Materiāls ir pārāk abrazīvs. Izmantojiet urbi ar cietāku dimantu specifikāciju (skat. urbju informatīvo tabulu).
Ierīcei no dzinēja tiek pievadīta pārāk liela jauda. Noregulējiet dzinēja jaudu, pieskaņojot to urbja vārpstas diametram.
Ierīcei ir pārāk liels brīvgājiens, kas izraisa vibrāciju. Pārbaudiet ierīces stāvokli.
Pazīme Cēlonis Risinājums

Urbja tērauda caurule ir pārlieku nolietota.

Ierīce ir slikti nostiprināta. Kārtīgi nostipriniet ierīci.
Ierīce nav precīzi noregulēta (rāmja vadīklām ir pārāk liels brīvgājiens, motora vārpsta vai adapteris nav precīzi noregulēti un tml.). Precīzi noregulējiet ierīci, nomainiet bojātās detaļas, koriģējiet brīvgājienu (rullīši, gultņi, uzmavas un tml.).
Instruments ir deformēts. Pārtrauciet lietot deformēto instrumentu. Ja tas vēl ir relatīvi jauns, iespējams, ka to var iztaisnot ražotājs (vērsieties pie piegādātāja).
Urbis ir nepareizi nostiprināts uz motora vārpstas. Pārliecinieties, ka urbis ir precīzi nocentrēts uz motora vārpstas (taisnā līnijā).
Dzesēšanas šķidrums neaizskalo metāla daļiņas griezuma apakšā. Atveres apakšā ir izurbtās metāla daļiņas, kuras dzesēšanas šķidrums nav aizskalojis. Iztīriet visas metāla daļiņas no izurbtās atveres. Īslaicīgi palieliniet ūdens plūsmu, lai iztīrītu atveri un likvidētu visus tajā palikušos gružus.
Pazīme Cēlonis Risinājums

Segmenti ir atlūzuši un palikuši urbumā.

Urbjiem ar lodētiem segmentiem, kaut vai uz nelielu brīdi pārtraucot dzesēšanu, segmenti uzkarst un izkausē cietlodi. Vienmēr pārliecinieties, vai instruments tiek pietiekami dzesēts.
Urbis ir vairākkārtīgi atsists urbumā (pret metāla pārpalikumiem vai izurbtajiem gružiem), kā rezultātā segmenti ir bojāti. Noņemiet urbi no ierīces un, pirms jauna urbja uzlikšanas, notīriet no mehānisma visas metāla daļiņas, gružus un netīrumus. Ja atvērumā ir palikušas jebkādas daļiņas, pastāv risks, ka arī jaunā urbja svārpsta tiks ātri sabojāta.
Pārmērīgs rotācijas ātrums izraisa segmentu uzkaršanu. Pārtrauciet bojātā instrumenta lietošanu, ja iespējams, salabojiet to (konsultējieties ar piegādātāju) vai nomainiet to pret jaunu. Noregulējiet rotācijas ātrumu.
Pārāk strauja urbšanas uzsākšana. Vienmēr uzsāciet urbšanas procesu lēni.
Grūdienu rezultātā ierīce tiek strauji nomesta. Nemetiet urbi zemē, jo tādējādi tā segmenti var atlūzt.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Būvgruži ir iesprūduši starp perforatoru un urbja cauruli (metāla daļiņas, materiāla atlūzas). Tēraudā ir izveidojusies liekta atvere, un urbšanas laikā urbis ir ieķīlējies (ķīļa efekts). Atvienojiet urbi no ierīces: ar piemērotu uzgriežņatslēgu pagroziet urbi abos virzienos līdz tas debloķējas.
Segmentu sānu klīrensa zudums. Pārbaudiet segmentu sānu klīrensu. Ja brīvgājiens ir pārāk mazs, nomainiet aprīkojumu.