Dimanta asmeņi – Biežāk uzdotie jautājumi un darbības traucējumi.

Husqvarna ir sagatavojusi šo ceļvedi, lai palīdzētu Jums atrast, noteikt un novērst problēmas, kas var rasties strādājot ir dimanta diskiem.

Aplūkojamo problēmu vairākums rodas no:

  • Disks nav piemērots darbam,
  • Nepareiza diska lietošana,
  • Iekārtas defekti.

Spiest uz zemāk minētajām pazīmēm, lai atrastu cēloni un ieteikumus to novēršanai.

Pazīme Cēlonis Līdzeklis

Veidojas “iegriezums”, jo tērauda pamatne nolietojas daudz straujāk nekā dimanta segments, īpaši salaiduma vietā starp segmentiem un tērauda pamatni.

Disks ir lietots uz nenocentrēta zāģa. Nocentrēt zāģi.
Disks ir pārāk ciets priekš zāģējamā materiāla, kas izraisa pārāk lielu slodzi uz tērauda pamatni. Pārliecinieties par diska piemērotību zāģējamam materiālam (skat. specifikācijas tabulu vai sazinieties ar oficiālo pārstāvi).
Novirze no materiāla izraisa diska deformāciju, kas sagriežas vai izliecas. Zāģēšanas laikā materiālam jābūt stingri nostiprinātam.
Uzmavu lietošana, kas ir pārāk mazas vai nav ar tādu pašu diametru, rada uz tērauda pamatnes nevienmērīgu spiedienu. Pārliecinieties, ka uzmavas ir ar tādu pašu izmēru un diametru.
Disks nav kārtīgi nostiprināts uz vārpstas un, pievelkot ciešāk uzmavas, tas izliecas. Pieturiet disku uz vārpstas, līdz ārējā uzmava un uzgrieznis tiek kārtīgi pievilkti.
Disks tiek lietots ar nepiemērotu rotācijas ātrumu. Izmantojot tahometru, pārbaudiet, vai vārpsta rotē ar piemērotu ātrumu. Šī piesardzība ir īpaši svarīga betona griešanas zāģiem.
Tērauda pamatne uzkarst berzes rezultātā, ko izraisa pārāk ātrs vai nevienmērīgs loka nodilums. Izmantojiet disku ar lielāku sānu klīrensu vai ar specifikāciju, kas vairāk piemērota materiālam.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Šo situāciju ir izraisījusi diska saskare ar ļoti abrazīviem materiāliem zāģēšanas laikā. Parasti šāda veida nodilumu izraisa materiāli ar augstu smilšu saturu. Abrazīvais netīrais ūdens maisījums jāizkliedē lielākā platībā, pēc iespējas tālāk no kritiskās segmenta zonas. Parasti ir pietiekami izmantot aizsardzības segmentus, kas novietoti uz tērauda pamatnes, lai mainītu tās zonas, kas nepārtraukti tiek pakļautas abrazīvajam nodilumam. Kaut gan tie ir efektīvi vairumā gadījumu, šie segmenti nenodrošina pilnīgu aizsardzību. Lai likvidētu netīrā ūdens maisījumu, izmantojiet spēcīgu ūdens strūklu.
Ja zāģējot ar grīdas griešanas zāģi caurgriež materiālu, no griešanas līnijas izplūst dzesēšanas ūdens, kas izraisa diska pārkaršanu. Noregulējiet griešanas dziļumu tā, lai daži milimetri materiāla paliktu nezāģēti; tādējādi dzesēšanas ūdens uzkrāsies griezumā.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Segmenti ir nodiluši tikai no vienas puses, kas samazina sānu klīrensu. Šādu nodilumu parasti izraisa nepareizi nocentrēts disks vai nepiemērota dzesēšana abām diska pusēm. Check the saw alignment. Clean the cooling device, ensure that the front edge of the flange is correctly cooled. Check that the pump is supplying water in sufficient quantities and regularly. (See section “Excessive wear” below).
Disks ir zaudējis savu cirkulāro formu nodiluma rezultātā, ko izraisījuši nekvalitatīvi gultņi, nolietota vārpsta, netīras vai bojātas uzmavas vai kāds cits iemesls. (Skat. nodaļu “Pārmērīgs nodilums” zemāk). Nepieciešamības gadījumā nomainiet gultņus vai nolietoto vārpstu; nodrošinot ar uzmavām, nenoņemiet vadošo svārstību asi.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Izmantotais disks nav piemērots īpaši abrazīvajam zāgējamajam materiālam (piem., flīžu griešanas disks tiek lietots betona bloka zāģēšanai). Skat. informatīvo tabulu vai sazinieties ar oficiālo pārstāvi, kurš norādīs pareizo diska specifikāciju.
Nepietiekama diska dzesēšana; šī problēma bieži vien tiek konstatēta pārmērīga nodiluma rezultātā segmenta centrā. (Piezīme: abos iepriekšminētajos gadījumos, parasti ir paredzēti ļoti asi dimanti). Iztīriet dzesēšanas sistēmu. Pārbaudiet, vai ūdens sūknis darbojas nevainojami.
Nodilšana paātrinās, ja disks ir zaudējis savu cirkulāro formu; tas var būt saistīts ar nekvalitatīviem gultņiem, nolietojušos vārpstu vai arī, ja disks zāģējamam materiālam ir pārāk ciets. Pārbaudiet gultņus un vārpstu. Ja tie ir nolietoti, nomainiet tos pirms jauna diska montāžas.
Izejas jauda ir nepietiekama, jo celiņsiksnas nav pareizi nospriegotas, spriegums ir nepietiekams vai arī nav piemērots ātrums. Nospriegojiet pareizi siksnas. Nomainiet nodilušās siksnas. Pārbaudiet nospriegojumu. Izmantojiet piemērotu strāvas avotu.
Griešanas ātrums ir pārāk liels. Samaziniet virzīšanas ātrumu.
Disks neatrodas perpendikulāri zāģējamam materiālam. Pārbaudiet diska piedziņas vārpstas un uzmavu rotēšanas ātrumu, lai nodrošinātu precīzu diska un ierīces paralelitāti.
Vārpsta griežas pārāk lēni. Pārbaudiet piedziņas vārpstas rotēšanas ātrumu. Ja nepieciešamas, nomainiet aprīkojumu vai izmainiet rotēšanas ātrumu.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Segments priekš zāģējamā materiāla ir pārāk ciets. Izmantojiet piemērotu disku ar mīkstāku segmentu.
Žāgēšanas spiediens ir pārāk liels vai griezumā iestrēdzis vai sagriezies disks var saliekt vai salocīt diska tērauda pamatni. Pakļaujot plāksni pārliekam nospriegojumam un metāla nogurumam, pastāv tērauda plāksnes saplaisāšanas risks. Lietotājam jāizmanto stabils, vienmērīgs spiediens, lai instruments iespiestos materiālā un jāuzmanās, lai disks griezumā nesaliektos vai neiesprūstu.
Saplaisājis centrs var izraisīt tam sekojošu ierīces pārkaršanu. Pārkaršanu var izraisīt nepiemērota ūdens padeve vai nepareiza diska ekspluatācija sausajā zāģēšanā. Mitrajā zāģēšanā dimanta diska dzesēšanai izmantojiet pietiekami daudz ūdens (piem. grīdas griešanas zāģiem 7–18 litri / minūtē). Lai novērstu ierīces pārkaršanu sausajā zāģēšanā, nodrošiniet ap dimanta disku pietiekamu gaisa cirkulāciju.
Pārmērīgs rotācijas ātrums. Pārbaudiet ierīces rotācijas ātrumu; ja nepieciešams, nomainiet aprīkojumu vai disku.
Pazīme Cēlonis Risinājums

Does a blade need repairing? It is possible to replace two or three missing diamond segments providing the plate is not cracked or badly worn. If numerous segments are missing or if only 50% of the practical life of the blade remains, it may not be worthwhile repairing the diamond blade. Ensure there is no other mechanical or operational problem before replacing the blade.

Materiāls zāģēšanas laikā slīd, kas saliec vai saķīlē segmentus, gandrīz tos laužot. Zāģēšanas laikā stingri nostipriniet materiālu.
Disks priekš zāģējamā materiāla ir pārāk ciets, kas izraisa pārmērīgu slīpējumu un sekojošu diska segmentu lūšanu vai nogurumu. Izmantojiet disku ar mīkstāku celiņsiksnu. Skat. disku specifikācijas tabulas.
Ja uzmavas ir nolietotas, tās nenodrošina nepieciešamo atbalstu, kas var izraisīt diska novirzi. Nomainiet abas uzmavas.
Ovālas formas diska (radies pārlieku nolietotas vārpstas vai nekvalitatīvu gultņu lietošanas rezultātā) rotācija izraisa segmentu lūzumu. Nomainiet nolietoto vārpstu un/vai gultņus.
Pārkaršanas rezultātā izraisīta segmentu lūšana. Pārkaršanu var noteikt ar metāla plāksni, kura ieņem zilganu nokrāsu parasti tikai tur, kur ir segmenta zudums. Pārbaudiet, vai dzesēšanas sistēma nav nobloķēta. Pārbaudiet sūkni. Sausās zāģēšanas gadījumā samaziniet griešanas dziļumu un dažas minūtes ļaujiet diskam brīvi rotēt tukšgaitā un atdzist.
Segments ir atsists, pārvietojot ierīci vai saskarē ar materiāliem. Esiet uzmanīgi, neatsitiet disku transportēšanas laikā.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Diska segments priekš zāģējamā materiāla ir pārāk ciets. Izmantojiet disku ar mīkstāku segmentu. Noregulējiet griešanas ātrumu.
Griešanas ātrums ir pārāk liels. Samaziniet virzīšanas ātrumu.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Segments ir pārāk ciets zāģējamam materiālam. Ciets segments aiztur dimantus, kas pakāpeniski noapaļojas un rezultātā segments kļūst mīksts. Vienmērīgas griešanas vietā disks sāk atsisties un zaudē savu cirkulāro formu. Izmantojiet mīkstāku segmentu, kas pārvieto disku bez grūtībām un ļauj nogludinātajiem dimantiem viegli atdalīties, veidojot asas griezuma malas.
Ja vārpstas gultņi ir pārāk nolietoti, vārpsta un caursitnis rotēs ekscentriski, kā rezultātā disks zaudēs savu cirkulāro formu. Šī problēma bieži rodas betona griešanas zāģiem gadījumā, ja gultņi nav kārtīgi ieeļļoti. Nomainiet gultņus. Dažos gadījumos var būt nepieciešams nomainīt vārpstu, ja tā ir nodilusi vai nav pareizi nocentrēta.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Nepieciešamais dzesēšanas ūdens nav pietiekami sadalīts. Pārbaudiet, vai ūdens daudzums ir pietiekams un dzesēšanas sistēma nav nobloķēta. Seklai zāģēšanai (2 līdz 5 cm dziļumā) un vairākkārtējai zāģēšanai izmantojiet sauso zāģēšanu. Ļaujiet ik pēc 10 – 15 sekundēm diskam padarboties tukšgaitā, lai tas atdzistu.
Nepiemērota zāģējamā materiāla specifikācija. Piemērotas specifikācijas noteikšanai, skat. disku informatīvo tabulu.
Griešanas ātrums ir pārāk liels. Samaziniet virzīšanas ātrumu.
Pazīme Cēlonis Risinājums

Ja ovālā forma nav pārāk izteikta, atgrieziet disku rūpnīcā iespējamajam remontam.

Vārpsta ir ļoti nolietota, jo disks ir nepareizi uzstādīts. Pirms uzmavu pievilkšanas pārbaudiet, vai disks ir pareizi uzstādīts.
Ja uzmavas nav cieši pievilktas, disks griezīsies apkārt vārpstai. Vienmēr kārtīgi pieskrūvējiet vārpstas uzgriezni, izmantojot uzgriežņu atslēgu; neskrūvējiet tikai manuāli. Vienmēr izmantojiet sešstūrainos uzgriežņus, nelietojiet spārnuzgriežņus.
Uzmavas vai vārspta ir pārāk nolietotas un pietiekami nebalsta disku. Check the wear on the flanges and spindle. The wear on the two flanges must not be greater than that recommended by the manufacturer. Replace worn parts.
Pazīme Cēlonis Risinājums
Segments priekš zāģējamā materiāla ir pārāk ciets (piem. blokiem paredzētais disks vai universālais disks ilgāku laiku tiek lietots cieto ķieģeļu zāģēšanai; asfalta disks tiek izmantots dzelzsbetona griešanai). Skat. disku informatīvo tabulu vai sazinieties ar oficiālo pārstāvi, kas norādīts, kāds segments kuram materiālam ir vispiemērotākais.
Izejas jauda nav pietiekama, lai disks zāģētu nevainojami (pārāk vaļīgas celiņsiksnas, nepietiekams spriegums vai dzinēja izejas jauda). Pārbaudiet celiņsiksnas, spriegumu un motora izejas jaudu.
Diska segmenti šķiet vēl lietošanas kārtībā, tomēr disks negriež kvalitatīvi. Nogrieziet abrazīvo materiālu, līdz dimanti atkal ir virspusē. Šis līdzeklis var izrādīties nepieciešams laiku pa laikam; tomēr, ja disks ātri kļūst truls, tas nozīmē, ka tas ir pārāk ciets zāģējamam materiālam.
Diska segmentu lietošanas laiks vēl nav pilnībā beidzies, tomēr disks nezāģē kvalitatīvi. Lai diska segementi ar cieto savienojumu labāk piekļautos tērauda pamatnei, kas nepieciešams darbā ar abrazīviem materiāliem, dimanta segmentu pamatnei ir vajadzīgs ne-dimanta atbalsts. Diska nodilšana šādā stāvoklī ir normāla parādība un, sekojoši, tas ir jāmaina.
Instruments kļūst neass pārmērīgas rotācijas ātruma rezultātā. Pieskaņojiet diska specifikāciju un diametru ierīcei.
Instruments kļūst neass pārāk liela diska spiediena rezultātā uz zāģējamo materiālu. Pārliecinieties, ka diska spiediens uz materiālu nodrošina dabisko diska asināšanu bez jebkādām pārmērībām.