Deimantiniai grąžtai – DUK ir gedimų lokalizavimas

Husqvarna parengė instrukcijas, kurios padės surasti, identifikuoti ir išspręsti problemas, galinčias kilti naudojant deimantinius grąžtus.

Daugiausia nesklandumų kyla dėl šių priežasčių:

  • netinkamas grąžto parinkimas konkrečiai užduočiai,
  • netinkamas grąžto naudojimas,
  • įrangos klaidos.

Pasirinkite jūsų problemą atitinkančią situaciją ir pamatysite problemos priežastis ir sprendimo būdus.

Problema Priežastis Sprendimas

Įrankis nepjauna.

Pjaunama medžiaga per kieta ir neturi būti pjaunama pasirinktu deimantiniu įrankiu. Pasirinkite šiai medžiagai tinkamą deimantinį įrankį.
Grąžtas atbuko (deimantai neaštrūs). Pagaląskite įrankį gręždami abrazyvinę medžiagą (smiltainį, bloką ir kt.)
Per didelis sukimosi greitis. Sureguliuokite sukimosi greitį.
Per didelis aušinimo srautas, jis trukdo įrankiui tinkamai veikti. Sumažinkite vandens srautą.
Vežimėlio kreiptuvai per laisvi. Sureguliuokite vežimėlį, sumažinkite laisvumą.
Nepakankama įrankį veikianti jėga. Padidinkite įrankį veikiančią jėgą.
Mašina netinkamai pritvirtinta. Užtikrinkite, kad mašina būtų tinkamai pritvirtinta.
Per silpnas variklis. Variklio galia turi atitikti grąžto skersmenį.
Problema Priežastis Sprendimas

Per didelis deimantinių segmentų nusidėvėjimas.

Nepakankamas aušinimas. Sureguliuokite vandens srautą.
Nepakankamas sukimosi greitis. Sureguliuokite sukimosi greitį.
Per didelis sukimosi pagreitis. Sumažinkite sukimosi pagreitį.
Medžiaga per daug abrazyvi. Naudokite kietesnių parametrų įrankį (žr. grąžtų pasirinkimo lentelę).
Per didelė įrankį veikianti variklio galia. Variklio galia turi atitikti grąžto skersmenį.
Per didelis mašinos laisvumas, tai sukelia virpesius. Patikrinkite mašinos būklę.
Problema Priežastis Sprendimas

Per didelis grąžto plieninio vamzdžio nusidėvėjimas.

Mašina netinkamai pritvirtinta. Gerai pritvirtinkite mašiną.
Mašina netinkamai sureguliuota (per didelis laisvumas vežimėlio kreiptuvuose, variklio velene arba adapteryje). Tinkamai sureguliuokite mašiną, pakeiskite susidėvėjusias dalis, pašalinkite laisvumą (ritinėliai, guoliai, adapteriai ir kt.)
Įrankis deformuotas. Ištraukite deformuotą įrankį. Jei įrankis dar palyginti naujas, jį galima ištiesinti.
Grąžtas netinkamai pritvirtintas prie variklio veleno. Patikrinkite, ar grąžtas tinkamai pritvirtintas prie variklio veleno (ašys sutampa).
Kiaurymės dugne yra metalo drožlių, kurios nebuvo pašalintos aušinimo skysčio. Pašalinkite visas metalo drožles iš išgręžtos kiaurymės. Laikinai padidinkite aušinimo skysčio srautą, kad iš išgręžtos kiaurymės gerai išsiplautų purvas.
Problema Priežastis Sprendimas

Segmentas nulūžo ir įkrito į kiaurymę.

Kai naudojami grąžtai su vario ir cinko lydinio segmentais, bent trumpam sustabdžius aušinimą segmentai įkaista ir sugadina vario cinko lydinio paviršių. Užtikrinkite, kad įrankis visą laiką būtų tinkamai aušinamas.
Gręžiant grąžtas kelis kartus buvo sutrenktas (dėl gręžimo kelyje pasitaikiusio plieno ar kitų trukdžių) ir dėl to nulūžo segmentas. Išimkite grąžtą iš mašinos ir pašalinkite visas plieno drožles, atlūžusius segmentus ir purvą prieš tęsdami darbą nauju grąžtu. Jei kiaurymėje liks segmento likučių, naujas grąžtas taip pat gali būti greitai sugadintas.
Dėl per didelio sukimosi greičio įkaista segmentai. Pakeiskite įrankį arba suremontuokite, jei įmanoma (pasikonsultuokite su tiekėju). Sureguliuokite sukimosi greitį.
Per staigi gręžimo pradžia. Gręžti visuomet pradėkite švelniai.
Sutrenkimai dėl įrangos nukritimo. Stenkitės nenumesti grąžtų ant grindų, nes tai gali pažeisti segmentus.
Problema Priežastis Sprendimas
Grąžtas užstrigo dėl kiaurymėje esančių šiukšlių (plieno drožlių, kitų medžiagų likučių); gręžiamas plieninis arkos formos strypas pajudėjo ir grąžtas užstrigo (pleišto efektas). Ištraukite grąžtą iš mašinos: raktu ar replėmis sukiokite į vieną ir kitą pusę, kol atsilaisvins.
Segmentuose sumažėjo šoniniai tarpeliai. Patikrinkite šoninius segmentų tarpelius. Jei tarpelis per mažas, pakeiskite įrankį.