Deimantiniai pjovimo diskai – DUK ir gedimų lokalizavimas

Husqvarna parengė instrukcijas, kurios padės jums surasti, identifikuoti ir spręsti problemas, galinčias kilti naudojant deimantinius pjovimo diskus.

Daugiausia nesklandumų kyla dėl šių priežasčių:

  • netinkamas disko parinkimas konkrečiai užduočiai,
  • netinkamas disko naudojimas,
  • įrangos gedimai.

Pasirinkite jūsų problemą atitinkančią situaciją ir pamatysite problemos priežastis ir sprendimo būdus.

Problema Priežastis Sprendimas

Kai plieninis diskas dėvisi greičiau nei deimantinis segmentas "segmentų nupjovimas", diskas pažeidžiamas, ypač segmentų ir plieninio disko sujungimo vietose.

Diskas naudotas su blogai sureguliuota pjovimo mašina (pvz. per didelis pjovimo gylis). Tinkamai sureguliuokite mašiną.
Pjovimo diskas per kietas pjaunamai medžiagai, tai sukelia per didelį įtempį plieninėje disko dalyje. Užtikrinkite, kad diskas būtų tinkamai parinktas pagal pjaunamą medžiagą (pasinaudokite pasirinkimo lentele arba susisiekite su prekybos atstovu).
Medžiagos praslydimas sukelia pjovimo disko deformacijas, diskas susilenkia arba susisuka. Tvirtai laikykite medžiagą pjaudami.
Naudojant per mažus arba skirtingo skersmens disko tvirtinimo flanšus sukeliamas netolygus plieninės disko dalies spaudimas. Užtikrinkite, kad flanšai būtų reikiamo dydžio ir vienodo skersmens.
Pjovimo diskas netinkamai pritvirtintas prie veleno ir yra lenkiamas prisukant flanšus. Ranka paikykite diską ant veleno reikiamoje padėtyje, kol išorinis flanšas bus pilnai priveržtas veržle.
Pjovimo diskas naudojamas netinkamu sukimosi greičiu. Tachometru patikrinkite, ar velenas sukasi tinkamu greičiu. Šis aspektas ypač svarbus naudojant betono pjovimo mašinas.
Plieninė disko dalis įkaista dėl trinties, kurią sukelia per greitas arba netolygus segmentų dėvėjimasis. Naudokite diskus su didesniais tarpais arba labiau atitinkančius pjaunami medžiagai.
Problema Priežastis Sprendimas
Taip nutinka, kai pjovimo diskas pjaunant susidėvi dėl ypač abrazyvios medžiagos. Dažniausia priežastis – didelis smėlio kiekis medžiagoje (žr. skyrių „Segmento praradimas“). Susidariusios abrazyvinės skystosios atliekos turi būti pašalinamos per didesnius tarpelius toliau nuo kritinės segmento zonos. Dažnai tokiose situacijose užtenka naudoti apsauginius segmentus, uždėtus ant plieninės disko dalies – taip pakeičiamos trinties nuolat veikiamos disko vietos. Nors toks būdas dažnai išsprendžia problemą, šie segmentai neapsaugo disko visiškai. Norėdami laiku pašalinti susidariusias skystąsias atliekas, naudokite didelį vandens srautą.
Iš karto perpjaunant visą pjaunamos medžiagos storį disku, aušinimi skirtas vanduo išbėga per pjovimo liniją, todėl perkaista pjovimo diskas. Sureguliuokite pjovimo gylį taip, kad liktų kelių milimetrų neperpjautas medžiagos sluoksnis; tada aušinimo vanduo išsilaikys ir aušins pjovimo diską.
Problema Priežastis Sprendimas
Segmentai dėvisi tik iš vienos pusės, taip sumažėja šoninis tarpelis. Tai paprastai atsitinka dėl prastai sureguliuoto pjovimo disko arba nepakankamo aušinimo iš abiejų disko pusių. Patikrinkite disko nustatymą. Išvalykite aušinimo įrangą ir užtikrinkite, kad priekinė kraštelio briauna būtų pakankamai aušinama. Siurblys turi reguliariai tiekti pakankamą kiekį vandens. (Žr. toliau esantį skyrių „Per didelis dėvėjimasis“)
Pjovimo diskas susidėvėjo ir deformavosi dėl prastos guolių būklės, susidėvėjusio veleno, užsiteršusių arba pažeistų atraminių kraštų ar per didelių pašalinių trikdžių. (Žr. toliau esantį skyrių „Per didelis dėvėjimasis“) Jei reikia, pakeiskite guolius arba susidėvėjusį veleną; neišimkite sukimosi ašies kaiščių, jei įranga tiekiama su atraminiais kraštais.
Problema Priežastis Sprendimas
Naudojamas pjovimo diskas nėra tinkamas pjaunamai medžiagai ypač abrazyviai (pvz. kai betono blokas pjaunamas naudojant plytelėms skirtą diską). Žr. diskų pasirinkimo lentelę arba pasitarkite su savo regiono prekybos atstovu – jis patars, kokį diską reikia naudoti jūsų atveju.
Nepakankamas disko aušinimas. Tokia problema dažna dėl per didelio segmento dėvėjimosi centrinėje dalyje. (Pastaba: dviem anksčiau paminėtais atvejais paprastai labai išsikiša deimantai.) Išvalykite aušinimo sistemą. Užtikrinkite, kad tinkamai veiktų vandens siurblys.
Dėvėjimasis progresuos, diskas deformuosis ir praras savo apskritą formą; taip gali nutikti dėl prastos guolių būklės, susidėvėjusio veleno arba per kieto disko. Patikrinkite guolius ir veleną. Jei jie susidėvėję, pakeiskite prieš įdėdami naują pjovimo diską.
Nepakankama galia dėl nepakankamai įtemptų V formos diržų, nepakankamos įtampos arba netinkamo greičio. Tinkamai įtempkite diržus. Pakeiskite susidėvėjusius diržus. Patikrinkite įtampą. Naudokite tinkamą maitinimo šaltinį.
Per didelis pjovimo greitis. Sumažinkite sukimosi greitį.
Disko padėtis nėra statmena pjaunamos medžiagos paviršiui. Patikrinkite diską sukančiojo veleno greitį ir disko flanšus, tinkamai sureguliuokite diską ir mašiną.
Per lėtai sukasi velenas. Patikrinkite sukančiojo veleno sukimosi greitį. Jei būtina, pakeiskite įrangą arba sureguliuokite sukimosi greitį.
Problema Priežastis Sprendimas
Diskas per kietas ir netinka pjaunamai medžiagai. Naudokite tinkamą, minkštesnį diską.
Pjaunant susidaro per didelis spaudimas ir užstrigęs diskas gali sulinkti. Kai plieninis diskas veikiamas ypač didelių įtempio jėgų ir varginamas, kyla įtrūkimo pavojus. Operatorius turi taikyti stabilų ir tolygų spaudimą, o diskui pasinėrus giliau į medžiagą užtikrinti, kad jis neužstrigtų ir nepasikreiptų.
Suskilusi centrinė disko dalis gali sukelti perkaitimą. Perkaitimas sukeliamas ir, jei tiekiama nepakankamai vandens arba naudojamas netinkamas, sausojo pjovimo diskas. Naudokite pakankamą aušinimo vandens srautą, užtikrinantį disko aušinimą, jei diskas skirtas pjauti šlapiuoju būdu (pvz., 7–18 l/min. asfalto betono pjovimo mašinai). Kai pjaunama sausuoju būdu, leiskite aplink deimantinį diską cirkuliuoti pakankamam oro kiekiui – taip jį apsaugosite nuo perkaitimo.
Per didelis sukimosi greitis. Patikrinkite mašinos sukimosi greitį; jei reikia, pakeiskite įrangą arba diską.
Problema Priežastis Sprendimas

Ar diską būtina remontuoti? Jei diskas nėra labai susidėvėjęs arba suskilęs, galima pakeisti du arba tris deimantinius segmentus. Jei trūksta daugiau segmentų arba diskas susidėvėjęs apie 50 %, remontuoti neapsimoka. Prieš keisdami diską įsitikinkite, kad nėra jokių kitų mechaninių arba funkcinių sutrikimų.

Pjaunama medžiaga slysta, dėl to diskas gali įstrigti arba pasisukti ir pažeisti segmentą. Gerai įtvirtinkite medžiagą prieš pjaudami.
Diskas yra per kietas ir netinka pjaunamai medžiagai, tai gali sukelti disko segmentų užsipoliravimą, dėl to segmentai lūžta. Naudokite tinkamą, minkštesnį diską. Peržvelkite diskų pasirinkimo lenteles.
Kai atraminiai disko flanšai susidėvi, jie nesuteikia būtinos atramos, todėl diskas pakrypsta. Keiskite abu flanšus, o ne vieną.
Besisukantis ovalo formos diskas (deformavęsis dėl susidėvėjusio veleno arba prastos guolių būklės) gadina segmentus. Pakeiskite susidėvėjusį veleną ir (arba) guolius.
Segmento praradimas dėl perkaitimo. Perkaitimas nesunkiai nustatomas pastebėjus pamėlynavusią plieninio disko zoną, paprastai toje vietoje, kur trūksta segmento. Patikrinkite, ar neužsiblokavusi aušinimo sistema. Patikrinkite siurblį. Kai pjaunama sausuoju būdu, galima pamėginti sumažinti pjovimo gylį, arba kas kelias minutes leisti diskui suktis be apkrovos ir atvėsti.
Transportuojant arba dirbant buvo sutrenktas disko segmentas. Stenkitės transportuodami nepažeisti disko; pradėdami pjovimą užtikrinkite, kad disko ir medžiagos kontaktas būtų švelnus.
Problema Priežastis Sprendimas
Diskas per kietas ir netinka pjaunamai medžiagai. Naudokite tinkamą, minkštesnį diską. Sureguliuokite pjovimo greitį.
Per didelis pjovimo greitis. Sumažinkite sukimosi greitį.
Problema Priežastis Sprendimas
Diskas per kietas ir netinka pjaunamai medžiagai. Kietas diskas ilgiau išlaiko deimantus neatsidariusius, jų kampai pradeda bukti ir sušvelnina diską. Užuot pjovęs, diskas ima kalti ir deformuojasi. Naudokite minkštesnius diskus, kurie greičiau susidėvi, greičiau praranda atbukusius deimantus ir leidžia veikti naujiems aštriems deimantams.
Jei susidėvi veleno guoliai, velenas ir šerdis sukasi ekscentriškai ir diskas deformuojasi. Tokia problema dažniausiai kyla dirbant su betono asfalto pjovimo mašinomis, kai neužtikrinamas reikiamas guolių tepimas. Sumontuokite naujus guolius. Kai kuriais atvejais, jei velenas yra susidėvėjęs arba deformuotas, gali tekti keisti ir jį.
Problema Priežastis Sprendimas
Neužtikrintas reikiamas aušinančio vandens paskirstymas. Pasirūpinkite, kad būtų pakankamas vandens srautas ir kad aušinimo sistema nebūtų užsiblokavusi. Sausojo pjovimo diskus naudokite tik negilioms įpjovoms (nuo 2 iki 5 cm) arba pjaukite keliais etapais. Kas 10–15 sekundžių leiskite diskui suktis be apkrovos ir atvėsti.
Netinkamai parinkti pjovimo parametrai. Diskų pasirinkimo lentelėje rasite atitinkamus nurodymus.
Per didelis pjovimo greitis. Sumažinkite sukimosi greitį.
Problema Priežastis Sprendimas

Jei šerdis nėra deformuota labai smarkiai, gamykloje diską galima suremontuoti.

Dėl netinkamai pritvirtinto disko smarkiai susidėvėjo velenas. Prieš priverždami diską suspaudžiančiu flanšus įsitikinkite, kad diskas tinkamai uždėtas ant veleno.
Jei flanšai nėra priveržti, diskas prasisuks. Veleno veržlę visuomet priveržkite raktu, to nepakanka padaryti ranka. Visuomet naudokite šešiakampes veržles, nenaudokite rankinio priveržimo sparnuotų veržlių.
Susidėvėjo flanšai ir nesuteikia reikiamos atramos diskui. Patikrinkite veleno ir flanšų būklę. Abiejų flanšų nusidėvėjimas neturi būti didesnis, nei nurodyta gamintojo. Pakeiskite susidėvėjusias dalis.
Problema Priežastis Sprendimas
Diskas per kietas ir netinka medžiagai pjauti (pvz., plytelių diskas naudojamas blokams pjauti, universalus betono diskas ilgą laiką naudojamas kietoms plytoms pjauti arba asfaltui skirtas diskas naudojamas gelžbetoniui pjauti). Žr. diskų pasirinkimo lentelę arba pasitarkite su savo regiono prekybos atstovu – jis patars, kokį diską reikia naudoti jūsų atveju.
Pjovimui nepakanka galios (per laisvi diržai, nepakankama įtampa, nepakankama variklio galia). Patikrinkite diržus, įtampą ir variklio galią.
Disko segmentai atrodo dar tinkami pjauti, tačiau diskas nebepjauna. Pjaukite abrazyvinę medžiagą, kol segmentų paviršiuje vėl pasimatys deimantai. Kartais gali tekti pasinaudoti šiuo problemos sprendimo būdu, tačiau jei diskas ims atbukti per dažnai, greičiausiai tai reikš, kad diskas yra per kietas ir netinka pasirinktai medžiagai pjauti.
Disko segmentai atrodo dar tinkami pjauti, tačiau diskas nebepjauna. Kietesnio disko, skirto itin abrazyvioms medžiagoms, segmentų atraminė dalis skirta segmentui pritvirtinti prie plieninio disko pagrindo, todėl ji nėra ir neturi būti su deimantais. Disko nusidėvėjimas iki šios segmento dalies yra normalus disko nusidėvėjimas. Toks nusidėvėjęs diskas nepjauna, diską būtina pakeisti.
Įrankis atbunka dėl per didelio disko sukimosi greičio. Parinkite tinkamą disko skersmenį ir kitus parametrus.
Įrankis atbunka dėl per didelio disko spaudimo į pjaunamą paviršių. Užtikrinkite, kad disko spaudimas į pjaunamą paviršių nebūtų per didelis ir diskas galąstųsi natūraliai.