Vibratsiooni kalkulaator.

Mõjuväärtuse A(8) arvutamiseks vali kõige pealt kategooria ja seejärel mudel; nähtavale ilmub kalkulaator. Sisesta vastava mudeli hinnanguline päevane tööaeg valgetel väljadele ja seejärel vajuta “Arvuta”. Loe iga seadme näit osalise igapäevase mõju tulbast. Kui kasutad mitut tööseadet, arvutab kalkulaator seadmete kogu päevase vibratsioonimõju lahtrisse, mis asub osalise päevase mõju tulba all. Juhime tähelepanu, et päevane tööaeg sisaldab nii aega, mil kasutaja oli eksponeeritud vibratsioonile kui ka aega, mil vibratsioon puudus. (Pausid, seadme hooldus, tankimine jne).

Abi ja lisateave
Mudel Ekvivalentne vibratsioonitase ahv,eq m/s² Päevane eksponeeritus A(8) m/s² Päevane tööaeg
Tunnid
Päevane tööaeg
Minutid
Osaline eksponeeritus päevas A(8) m/s²
Valige ülalt loendist tooteperekond.
0
Kogu päevane eksponeeritus vibratsioonile m/s² A(8) 0
  • A(8) < 2,5 m/s². Päevane eksponeeritus vibratsioonile alla toimetaseme. Ei ole vaja meetmeid rakendada mõju vähendamiseks.

  • A(8) = 2,5–5,0 m/s². Päevane vibratsioon ületab toimetaset. Suurem oht vibratsioonist põhjustatud haiguste tekkimiseks. Vaadake Husqvarna soovitusi ja direktiivi 2002/44/EÜ, kust leiate juhiseid selle kohta, kuidas vähendada vibratsioonist tingitud ohte.

  • A(8) > 5,0 m/s². Päevane vibratsioonimõju ületab mõju piirväärtuse. Vähendage päevast tööaega ja/või kasutage madalama vibratsioonitasemega masinat.