Teemantpuuriterad — KKK ja tõrkeotsing.

Husqvarna on koostanud selle juhendi selleks, et aidata teil leida, tuvastada ja korrigeerida probleeme, mis võivad tekkida teemantpuuriteradega töötamisel.

Enamik probleeme tuleb sellest, et

  • kasutatakse tööks sobimatut puuritera,
  • puuritera kasutatakse valesti,
  • seadmetes on tõrge.

Klõpsake sümptomil, et näha selle põhjust ja lahendust

Sümptom Põhjus Lahendus

Teemantpuur ei lõika.

Materjal on liiga kõva võrreldes teemantpuuri tehniliste näitajatega. Valige sobivate tehniliste näitajatega teemantpuur.
Puur läigib (teemandid on nürid). Puurige abrasiivset materjali, et puur teravaks läheks (liivakivi, väikeplokki vmt.).
Liiga suur pöörlemiskiirus. Seadistage pöörlemiskiirust.
Liiga tugev jahutus, puur hakkab libisema. Seadistage veevool väiksemaks.
Liiga suur lõtk juhtrelsside vahel. Seadistage relsse, et lõtk oleks väiksem.
Puurile rakendatav jõud on ebapiisav. Suurendage puurile rakendatavat jõudu.
Seade on halvasti kinnitatud. Kontrollige, et seade oleks korralikult kinnitatud.
Mootor jääb nõrgaks. Valige mootori võimsus vastavalt läbimõõdule.
probleem põhjus lahendus

Teemantsegmendid on liiga kulunud.

Jahutus pole piisav. Seadistage veevoolu.
Liiga väike pöörlemiskiirus. Seadistage pöörlemiskiirust.
Liiga suur etteandekiirus. Vähendage etteandekiirust.
Materjal osutus oodatust abrasiivsemaks. Kasutage kõvemat puuri (vaadake tabelit puuride valikuks).
Puurile avaldatakse liiga suurt jõudu. Valige mootori võimsus, mis sobib antud puuri läbimõõdule.
Seadmel on liiga suur lõtk ja see põhjustab vibreerimist. Kontrollige seadme seisundit.
Sümptom Põhjus Lahendus

Puuri terastoru on liiga kulunud.

Seade pole korralikult kinnitatud. Kinnitage seade korralikult.
Seade pole korralikult seadistatud (juhtrelssidel on liiga suur lõtk, mootori spindel või adapter vääras asendis vmt.). Seadistage seade õigesti, vahetage kulunud osad, seadistage lõtk parajaks (rullikud, laagrid, adapterid jmt.).
Puur on kõveraks läinud. Vahetage kõveraks läinud puur. Kui tegemist on küllaltki uue puuriga, võib tarnija selle taastada.
Puur pole korralikult kinnitatud mootori spindlisse. Kontrollige, et puur oleks spindlis õiges asendis (otse).
Augu põhjas on metalliosakesed, mida jahutusvesi pole ära viinud. Kõrvaldage august kõik metalliosakesed. Suurendage ajutiselt veevoolu, et auk puhastada ja prügi eemaldada.
probleem põhjus lahendus

Segmendid on purunenud ja auku kadunud.

Joodisliitega segmentidega puur kuumeneb kohe üle, kui vesijahutus hetkeks katkeb, ja joodisliide hävib. Kontrollige alati, et jahutus toimiks korralikult.
Puuril on augus tekkinud löökkahjustusi (terasetükid või materjalipuru augus vmt.) ja selletõttu on segmendid purunenud. Puhastage kõik terase- ja segmendi-tükid ning materjalipuru, enne kui vahetate puuri. Kui auku jääb mingi segmenditükk, võib uus puur väga kiiresti kuluda.
Liiga suure pöörlemiskiiruse tõttu kuumenevad segmendid. Võtke puur ära ja vahetage välja või laske parandada, kui võimalik (pidage nõu tarnijaga). Seadistage pöörlemiskiirust.
Puurimise algus liiga järsk. Alustage puurimist ettevaatlikult.
Kukkumisest tingitud löögid. Hoidke puuri hoolikalt, maha kukkumine võib põhjustada segmentide pragunemist.
probleem Põhjus lahendus
Südamiku ja puuri toru vahele on jäänud puru (teras, materjali tükid); terasest varb on puuritud „banaanikujuliseks”; see on puurimisel liikunud ning puur on kinni kiilunud (kiiluefekt). Võtke puur seadmest välja. Keerake mutrivõtmega puuri edasi-tagasi, kuni see lahti tuleb.
Segmentide külglõtk on vähenenud. Kontrollige segmentide külglõtku. Kui lõtk on liiga väike, vahetage lõikeorgan.