Teemantkettad — KKK ja tõrkeotsing

Husqvarna on koostanud selle juhendi selleks, et teid aidata leida, määrata ja korrigeerida probleeme, mis võivad tekkida teemantlõikeketastega töötamisel.

Enamik probleeme tuleb sellest, et

  • kasutatakse tööks sobimatut lõikeketast,
  • lõikeketast kasutatakse valesti,
  • seadmetes on tõrge.

Klõpsake sümptomil, et näha selle põhjust ja lahendust

Sümptom Põhjus Lahendus

Puudulik lõikamine tähendab seda, et terasplaat kulub kiiremini kui teemantsegmendid, eriti segmentide ja terasplaadi ühenduskohas.

Ketas on paigaldatud halvasti rihitud saele. Rihtige saagi.
Ketas on liiga kõva lõigatava materjali jaoks, seetõttu avaldatakse terasplaadile liiga suurt survet. Kontrollige, kas teie lõikeketas vastab lõigatavale materjalile (kasutage vastavat valikutabelit või konsulteerige müüjaga).
Kui materjal lõikamisel libiseb, siis lõikeketas deformeerub – paindub või väändub. Hoidke materjali lõikamise ajal korralikult kinni.
Liiga väikeste või mitte ühesuguse läbimõõduga äärikute korral avaldatakse terasplaadile ebaühtlast rõhku. Kontrollige, et äärikud oleksid õiget mõõtu ja sama läbimõõduga.
Lõikeketas on halvasti spindlile paigaldatud ja hakkab äärikute pingutamisel painduma. Hoidke lõikeketast spindlil kinni, kuni välimine äärik ja mutter on korralikult pingutatud.
Lõikeketast kasutatakse valel pöörlemiskiirusel. Kontrollige tahhomeetriga, kas spindli kiirus on õige. Eriti tähtis on see betoonisaagide puhul.
Terasplaat kuumeneb hõõrdumise tõttu, sest segmendirõngas kulub liiga kiiresti või ebaühtlaselt. Kasutage suurema külgsuunalise lõtkuga ketast või teist ketast, mis sobib antud materjali lõikamiseks paremini.
Sümptom Põhjus Lahendus
Selline olukord tekib väga abrasiivsete materjalide lõikamisel, mis ketast kulutavad. Tavaliselt esineb seda suure liivasisaldusega toodete lõikamisel, mis põhjustavad sellist kulumist (vaadake osa “Segmendi eraldumine"). Abrasiivne lõikejääk – püdelik – tuleb hajutada suuremale pinnale, segmendi kriitilisest tsoonist eemale. Sageli piisab sellest, kui terasplaadil kasutada kaitsesegmente, et modifitseerida pideva abrasiooni toimele allutatud ala. Paljudel juhtudel on sellised segmendid tõhusad, kuid nad ei taga siiski täielikku kaitset. Kasutage suuremat veevoolu püdeliku eemaldamiseks.
Kui põrandasaega saagida ühe lõikamisega läbi rohkem kui materjali kogupaksus, jookseb jahutusvesi lõikesoonest ära ja lõikeketas kuumeneb üle. Seadistage lõikesügavust nii, et mõni millimeeter materjali jääks lõikamata; siis jääb jahutusvesi soonde alles.
Sümptom Põhjus Lahendus
Segmendid kuluvad ainult ühelt poolt ja küljesuunaline lõtk jääb väikseks. Kulumine on tavaliselt põhjustatud sellest, et lõikeketas on halvasti paigaldatud või sellest, et ketta mõlemaid külgi ei jahutata piisavalt. Kontrollige, kas lõikeketas on korralikult rihitud. Puhastage jahutussõlme, kontrollige, kas ääriku esimene serv on korralikult jahutatud. Kontrollige, kas pump varustab veega ühtlaselt ja kas veekogus on piisav. (Vaadake osa “Liigne kulumine” allpool).
Lõikeketas pole enam korrapäraselt ümmargune, vaid kulunud liigse roomamise tõttu või sellepärast, et laagrid pole korras, spindel on kulunud, äärikud määrdunud või kahjustatud. (Vaadake osa “Liigne kulumine” allpool). Vahetage vajadusel välja kulunud laagrid või spindel; kui spindlil on äärikud, ärge eemaldage pöördetappe.
Sümptom Põhjus Lahendus
Kasutatav lõikeketas ei sobi sellise abrasiivse materjali lõikamiseks (näiteks kasutatakse plaadi lõikamiseks ette nähtud ketast betoonploki lõikamiseks). Vaadake lõikeketaste valikutabelit või küsige nõu müüja käest, kellelt saate täpsed andmed ketaste kohta.
Lõikeketta jahutus pole piisav; see põhjustab sagedamini liigset kulumist segmendi keskosas. (Märkus: ülalnimetatud kahel juhul ulatuvad teemandid selgelt välja). Puhastage jahutussüsteemi. Kontrollige, et veepump töötaks korralikult.
Kulumine kiireneb, kui lõikeketas pole enam korrapäraselt ümmargune; see võib tuleneda sellest, et laagrid pole korras, spindel on kulunud või sellest, et kasutatakse lõigatava materjaliga võrreldes liiga kõva lõikeketast. Kontrollige laagreid ja spindlit. Vahetage kulunud osa enne uue lõikeketta paigaldamist.
Väljundvõimsus pole piisav, sest kiilrihmad pole õigesti pingutatud, pinge pole piisav või kiirus pole õige. Pingutage rihmad. Vahetage kulunud rihmad. Kontrollige pinget. Kasutage õiget toiteallikat.
Lõikekiirus on liiga suur. Vähendage etteandekiirust.
Lõikeketas pole lõigatava materjaliga risti. Kontrollige lõikeketta spindli kiirust ja äärikute kiirust, et teada saada, kas lõikeketas on seadme suhtes õigesti rihitud.
Spindli kiirus on liiga väike. Kontrollige spindli kiirust. Vajadusel vahetage seadmed või muutke pöörlemiskiirust.
Sümptom Põhjus Lahendus
Lõikeketas on materjaliga võrreldes liiga kõva. Kasutage sobivat lõikeketast, mille sideaine on pehmem.
Lõikesurve on liiga suur või lõikeketas on lõikesoonde kinni jäänud või väändunud, mis painutab lõikeketta terasplaati. Tugeva pinge korral või kui metall on väsinud, võib terasplaat praguneda. Kasutaja peab rakendama stabiilselt ühtlast survet, et lõikeketas liiguks materjali ja olema väga hoolas, et lõikeketas ei painduks ega jääks lõikesoonde kinni.
Praod ketta keskosas võivad tekkida ülekuumenemisest. Ülekuumenemine võib olla põhjustatud liiga vähesest veest või kuivlõikamiseks ette nähtud lõikeketta väärast kasutamisest. Kasutage teemantlõikeketaste jahutamiseks märglõikusel piisavalt vett (põrandasaagide korral näiteks 7–18 l/min). Kuivlõikusel tuleb tagada lõikeketta ümber piisav õhuvool, et ei tekiks ülekuumenemist.
Liiga suur pöörlemiskiirus. Kontrollige seadme pöörlemiskiirust; vajadusel vahetage seade või lõikeketas.
probleem põhjus lahendus

Kas lõikeketast tuleks parandada? Kui ketas pole pragunenud või liiga kulunud, võib kaks-kolm puuduvat segmenti asendada. Kui eraldunud on rohkem segmente või kui lõikeketta tööeast on alles vaid pool, ei ole enam mõtet teemantlõikeketast parandada. Kontrollige enne lõikeketta vahetamist, kas pole teisi mehhaanilisi või muid probleeme.

Materjal libiseb lõikamise ajal, segmendid väänduvad või jäävad kinni ja murduvad lahti. Hoidke materjali lõikamise ajal korralikult kinni.
Lõikeketas on antud materjali lõikamiseks liiga kõva, see põhjustab tugevat lihvimist, mis murrab segmendi ära või põhjustab väsimise. Kasutage pehmema sideainega lõikeketast. Vaadake tabelist andmeid lõikeketaste kohta.
Kulunud äärikud ei toeta lõikeketast korralikult ja tekib lõikeketta kõrvalekaldumine. Vahetage mõlemad äärikud.
Ovaalseks muutunud (kulunud spindli või laagrite tõttu) lõikeketta pöörlemisel murduvad segmendid lahti. Vahetage kulunud spindel ja/või laagrid.
Segmendi eraldumine ülekuumenemise tõttu. Ülekuumenemist märkab selle järgi, et terasplaat omandab sinaka tooni, sageli just seal, kus segment on eraldunud. Kontrollige, kas jahutussüsteem töötab. Kontrollige pumpa. Kuivlõikuse korral võib osutuda vajalikuks vähendada lõikesügavust ja, mõne minuti möödudes, lasta ketast vabalt õhus pöörelda, et ta jahtuks.
Segmenti on kahjustatud löögiga seadme liigutamisel või kokkupuutel materjaliga. Vältige lööke lõikeketta pihta transportimisel; juhtige ketas õrnalt lõigatava materjali vastu.
Sümptom Põhjus Lahendus
Lõikeketas on materjaliga võrreldes liiga kõva. Kasutage pehmema sideainega lõikeketast. Reguleerige lõikamiskiirust.
Lõikekiirus on liiga suur. Vähendage etteandekiirust.
Sümptom Põhjus Lahendus
Sideaine on lõigatava materjali jaoks liiga kõva. Tugev sideaine hoiab teemante kinni, need hakkavad ümaraks kuluma ja lõikeketas muutub nüriks. Lõikeketas ei lõika enam, vaid hakkab vasardama materjali pihta ja kaotab oma ümmarguse kuju. Kasutage ketast, millel on pehmem sideaine, mis kulub kergemini, et kulunud teemandid eralduksid ja uued teravad teemandid saaksid pinnale tulla.
Kui spindli laagrid on kulunud, hakkavad spindel ja padrun ekstsentriliselt pöörlema ja lõikeketas kaotab oma ümmarguse kuju. Seda juhtub eelkõige betoonisaagidel, mille laagreid ei määrita korralikult. Pange seadmele uued laagrid. Mõnikord on vaja ka spindel vahetada, kui see on kulunud või kui ta ei ole enam õiges asendis.
Sümptom Põhjus Lahendus
Jahutusvett pole igasse vajalikku kohta piisavalt jätkunud. Kontrollige, kas jahutusvett on piisavalt ja kas jahutussüsteem töötab korralikult. Kuivlõikekettaid kasutage ainult madalateks lõigeteks (2 kuni 5 cm) või lõigake mitu korda. Laske ketast vabalt pöörelda iga 10 kuni 15 sekundi järel, et ta saaks jahtuda.
Valede tehniliste näitajatega ketas lõigatava materjali jaoks. Leidke lõikeketaste valikutabelist sobivate tehniliste näitajatega ketas.
Lõikekiirus on liiga suur. Vähendage etteandekiirust.
Sümptom Põhjus Lahendus

Kui ovaalne kuju ei ole liiga suur, saatke lõikeketas remondi jaoks tehasesse.

Spindel on kulunud, sest lõikeketas pole korralikult paigaldatud. Kontrollige, et lõikeketas oleks õigesti paigaldatud, enne kui pingutate äärikuid.
Kui äärikud pole pingutatud, hakkab lõikeketas pöörlema ümber spindli. Pingutage spindli kinnitusmutrit korralikult mutrivõtmega; ärge tehke seda käsitsi. Kasutage ainult kuuskantmutreid, mitte tiibmutreid.
Äärikud või spindel on kulunud ja ei toeta lõikeketast vajalikul määral. Kontrollige spindli ja äärikute kulumisastet. Äärikute kulumine ei tohi olla suurem, kui tootja poolt lubatud. Vahetage kulunud osad.
Sümptom Põhjus Lahendus
Lõikeketas on lõigatava materjali jaoks liiga kõva (näiteks kasutatakse pikemat aega väikeploki lõikamiseks mõeldud ketast või universaalketast kõvade telliste lõikamiseks; asfaldilõikeketast kasutatakse sarrustatud betooni lõikamiseks). Vaadake lõikeketaste valikutabelit või küsige nõu müüja või tootja käest, kes soovitab teile, millist lõikeketast antud materjali jaoks kasutada.
Väljundvõimsus pole piisav, et lõikeketas saaks korralikult töötada (rihmad on lõdval, pinge või mootori väljundvõimsus pole piisavad). Kontrollige rihmasid, mootori väljundvõimsust ja pinget.
Segmendid tunduvad olevat lõikamiseks veel head, kuid ketas ei lõika. Lõigake abrasiivset materjali, et uued teemandid tuleksid pinnale. See abinõu võib aeg-ajalt aidata. Kui aga lõikeketas muutub nüriks liiga sageli, võib see tähendada seda, et tegemist on lõigatava materjali jaoks liiga kõva kettaga.
Segmendid tunduvad olevat lõikamiseks veel head, kuid ketas ei lõika. Kõvema sideainega lõikeketta segmendid, mis on ette nähtud abrasiivsema materjali lõikamiseks, vajavad alusplaadil tuge teemante mitte sisaldavast materjalist, et nad terasplaadil paremini kinni püsiksid. Selle tasemeni kulumist peetakse normaalseks. Lõikeketas tuleb asendada.
Lõikeketas muutub nüriks liiga suure pöörlemiskiiruse tõttu. Kontrollige, et lõikeketta andmed ja läbimõõt vastaksid lõikeseadmele.
Lõikeketas muutub nüriks liiga suure surve tõttu lõigatavale materjalile. Kontrollige, et lõikeketas suruks materjalile sellise survega, mille toimel lõikeketas muutub loomulikult teravaks.