Úniková cesta

Úniková cesta je vaší životně důležitou cestou. Když začíná padat strom, musíte se rychle schovat do bezpečí. Když padá strom, musíte vždy stát přibližně v 45° úhlu za stromem v bezpečné vzdálenosti. Velmi velké stromy si vyžadují větší bezpeč­nostní vzdálenost. Nerovná zem a stromy s velkými a tlustými větvemi mohou způsobit, že se kmen při pádu odchýlí na stranu, odskočí dozadu nebo sklouzne z pařezu. Strom může odskočit dozadu a narazit do země plnou silou. Při pádu stromu dávejte pozor na suché větve.