Úkony s nebezpečím zpětného vrhu

Zpětný vrh se většinou vyskytuje při pracovních postupech, kdy se s pilou nezachází pečlivě. Proto je pro vás tak důležité naučit se správné postupy práce s pilou a používat je. Vždy používejte řetězovou pilu s funkční řetězovou brzdou. Více informací naleznete v kapitole Kontrola funkce řetězové brzdy. Palcem a prsty ruky musíte úplně obejmout rukojeti. Při používání pily držte vždy svůj levý palec pod přední rukojetí, abyste mohli pilu v případě zpětného vrhu zachytit.

UPOZORNĚNÍ: Pozor na zónu zpětného vrhu!

Zóna zpětného vrhu se nachází na horní části špičky vodicí lišty. Použití této části vodicí lišty představuje riziko zpětného vrhu. Nikdy neřezejte touto částí vodicí lišty, která představuje závažné riziko zpětného vrhu! Pokud dojde ke zpětnému vrhu, řetěz zasáhne dřevo nejprve svou zónou zpětného vrhu. Síla otáčejícího se řetězu mrští pilou a jejím ostřím dozadu a nahoru.

Riziko zpětného vrhu při odvětvování

Při odvětvování buďte opatrní. Špička vodicí lišty může narazit do spodních kmenů, pařezů, schovaných větví nebo konců klád a tak způsobit zpětný vrh.

Riziko zpětného vrhu při kácení a příčném přeřezávání

Příprava na kácení
Před kácením hrozí při odvětvování a při kácení keřů a malých stromů, které stojí kácení v cestě, riziko zpětného vrhu. Při proře­závání řezejte nabíhající částí řetězu. Nikdy neřezejte nad výškou vašich ramen.

Kácení a příčné přeřezávání
Při kácení a příčném přeřezávání můžete chtít vodicí lištou provést zápich do kmene. V takovém případě hrozí riziko zpětného vrhu, pokud budete řezat zónou zpětného vrhu lišty směrem ke kmeni. Největšímu riziku zpětného vrhu se můžete jednoduše vyhnout tak, že nebudete špičkou vodicí lišty mířit přímo proti dřevu. Zápichové řezy provádějte bezpečným způsobem tak, jak je podrobně vysvětleno v této kapitole.