Údržba řezné části

Při prohlížení řezacího příslušenství vaší řetězové pily noste pracovní rukavice.

Napínání řetězu

Ujistěte se, že je napnutí řetězu správné. Uvolněný řetěz může vykolejit z vodicí lišty a způsobit zranění nebo poškodit pilu. Příliš napnutý řetěz může způsobit zbytečné opotřebení vodicí lišty. Správně napnutý řetěz by neměl viset pod vodicí lištou. Řetěz je správně napnutý tehdy, když se se dotýká spodní strany vodicí lišty a zároveň za něj můžete rukou kolem dokola snadno zatáhnout. Viz obrázek výše.

Ostrý řetěz

Řetěz musí být ostrý, aby bylo možno řezat bezpečně, efektivně a s dobrou přesností. Snadný způsob spočívá v udržování ostrého řetězu pomocí vodítka Husqvarna a dodržováním zde obsažených pokynů k ostření.

Jak často by se měl řetěz ostřit?

I když se vyhýbáte předmětům, které způsobují rychlejší otupení řetězové pily (kameny, půda, atd.), dochází k jejímu postupnému otupování. Řetěz se otupuje. Pokud pila narazí na kámen, nelze ji používat a musí se ihned naostřit.

Jestliže řetězovou pilu používáte po většinu dne, je dobré ji ostřit při každém doplňování paliva. Jednodušší je častěji provádět drobná ostření, než dlouho čekat na řádné naostření. Častější ostření pily bude také znamenat lepší přesnost a větší efektivitu práce.
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek

Typ řetězu

Používejte takovou vodicí lištu a řetěz, jakou doporučí výrobce. V tabulce jsou uvedeny nejběžnější typy řetězů a rozměrů kulatých pilníků pro řetězy Husqvarna a Oregon.

Ostřící nástroje

K udržení vašeho řetězu v dobrém stavu budete potřebovat tyto nástroje:

Kulatý pilník
Plochý pilník
Držák pilníku
Kombinované vodítko kulatého pilníku a měrky omezovacích zubů

Nezapomeňte, že velikosti a tvar kulatých pilníků a vodítek se liší podle typu řetězu. Typ řetězu je označen na kombinovaném vodítku. Podívejte se do tabulky zde nebo se zeptejte nejbližšího servisního prodejce.
Hoblovací zub, který je ztupen používáním. To znamená, že je čas na jeho naostření. Všimněte si „bílého“ okraje hoblovacího zubu.
Dozadu skloněný úhel. Hoblovací zub je příliš naostřen a řeže špatně. Použijte vodítko a znovu naostřete zub podle doporučení.
Hoblovací zub, který narazil na kámen, má nerovný okraj a jeho horní vrstva je poškozena. Všechna tato poškození musí být odstraněna pilníkem, aby se zajistila nejlepší možná ostrost.
Takto vypadá ostrý hoblovací zub.