Startování řetězové pily

Při startování řetězové pily byste měli aktivovat řetězovou brzdu. Mnoho modelů řetězových pil lze nastartovat na tzv. poloviční plyn. Řetěz se poté bude otáčet, pokud řetězovou brzdu neaktivujete. Existují dva bezpečné způsoby nastartování řetězové pily: na zemi nebo s pilou mezi nohama. Řiďte se příslušnými národními předpisy. Ovládání se může u různých modelů pil lišit. Před použitím pily si přečtěte návod k její obsluze.

Startování studeného motoru

If you start the saw on the ground, place it on a flat surface. Make sure the guide bar is free from knots or similar that may hook up in the chain when the saw starts. 

Jestliže startujete pilu na zemi, položte ji na rovný povrch. Přesvědčte se, že na liště nejsou žádné větvičky nebo podobné předměty, které by se mohly při startování zaklesnout do řetězu.
1. Aktivujte řetězovou brzdu.
2. Stiskněte dekompresní ventil pro snížení tlaku ve válci (některé modely).
3. Aktivujte sytič. Jestliže je pila vybavena systémem Air Purge nebo palivovým čerpadlem, stiskněte několikrát balonek, dokud neuvidíte palivo a dokud palivo nepronikne do karburátoru.
4.Startování na zemi: Pravou nohu přišlápněte zadní rukojeť a levou rukou pevně držte přední rukojeť. 
Startování pily mezi nohama: Umístěte zadní rukojeť mezi vaše levé stehno a pravé koleno. Přední rukojeť pevně držte svou levou rukou.
5. Pravou rukou zatáhněte za startovací páku. Opakujte to, dokud motor „nechytne“.
6. Stlačte sytič (na poloviční plyn) a znovu zatáhněte/startujte, dokud pila nenastartuje.
7. Přidávejte plyn, až bude motor běžet na volnoběh, a potom uvolněte řetězovou brzdu.

Startování teplého motoru

Když je motor teplý, startuje řetězová pila bez použití sytiče. Postupujte podle výše uvedených kroků s výjimkou kroků týkajících se sytiče. Jestliže je obtížné motor nastartovat, startujte na poloviční plyn. Funkci startu na poloviční plyn spustíte tak, že nejprve zcela aktivujete sytič. Potom posuňte páčku sytiče zpět.