Schodová metoda

Název pochází ze způsobu, kdy se řezy a naštípnutím vytvoří tvar schodu. Tato metoda je určena k odstranění stromu z pařezu nebo místa, kde je strom zaklíněn v zemi. Kmen by měl mít dobře klouzavý povrch a měl by mít prostor dobře spadnout.

Postupujte takto:

1. Položte větve a tyče na zem před kmen, abyste vytvořili měkký a kluzký povrch.
2. Proveďte řez zezadu do poloviny průměru kmene. Pokud je lišta kratší, než je průměr stromu, veďte řez z druhé strany. Proveďte zúžení přední části kmene. (Šipka 1)
3. Vložte dřevorubecký klín, aby nedošlo při řezání k sevření lišty.
4. Veďte další řez zepředu, souběžně s předchozím řezem, ale o 3 – 5 cm níže. Proveďte řez do poloviny průměru kmene. (Šipka 2)
5. Zatloukejte dřevorubecký klín, až se rozštěpí dřevěná vlákna mezi dvěma řezy. Kmen obvykle sklouzne z pařezu najednou.
6. Páčením strom pomocí 2 – 3 m dlouhé tyče/klády ve směru pohybu nadlehčujte, až strom spadne.
7. Pokud se strom neuvolní, zopakujte proces od kroku 1.

Poznámka: Je důležité, aby tyto dva řezy nebyly příliš vysoko na kmeni, protože v takovém případě by se mohl „složit“ v místě zlomu. Dejte rovněž pozor, aby se kmen nerozlomil příliš brzy. Proto nikdy nestůjte ve směru pohybu a samozřejmě ne pod kmenem. Je-li strom zavěšen příliš pevně, měli byste použít traktor, naviják či jiný stroj.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nenechte padat strom na již zaklíněný strom.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nepřeřezávejte strom, na který spadl jiný strom.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nepracujte v nebezpečné zóně se zavěšenými zaklíněnými stromy.