Řezání zápichem

Zápich lze použít u většiny způsobů kácení a lze jej použít bez ohledu na délku vodicí lišty či velikost stromu. Je důležité, aby se řezání zápichem provádělo způsobem popsaným v tomto odstavci. Pokud se od této metody odchýlíte, hrozí velké riziko zpětného vrhu, protože se používá špička lišty. Na plný plyn zaveďte spodní část špičky lišty nabíhajícího řetězu přímo za zamýšlené rozpětí nedořezu. Až se špička lišty dostane dovnitř, otáčejte opatrně lištou, dokud není rovnoběžná se směrovým zářezem. Potom vtlačte vodicí lištu do stromu tak hluboko, jak je třeba. Nakonec upravte šířku nedořezu.