Přeřezávání

Přeřezání si vždy pečlivě promyslete, zejména pokud řežete silnější klády. Nesprávná pracovní technika může být nebezpečná a může způsobit naštípnutí kmene nebo sevření vodicí lišty. Nejdříve zjistěte pnutí ve kmeni. Zvykněte si pečlivě pozorovat, jak dřevo reaguje při započetí řezání. Vždy existuje možnost, že jste pnutí odhadli nesprávně.

Bezpečnost při přeřezávání

Uvědomte si, kde při přeřezávání klád stojíte. Postavte se stranou od řezu, protože kmen může vyskočit nebo se vymrštit dozadu. Pokud se terén svažuje, nestůjte při přeřezávání dole. Kláda se může při přeřezávání začít valit a zranit vás.

Zabránění rozštěpení dřeva

1. Setkávací řezy proveďte tak, že uděláte zářezy do 1/3 průměru klády na straně, která je vystavena napětí v tlaku, nebo na straně, kde předpokládáte sevření pily.
2. Pak řežte na tahové straně tak dlouho, až dojde k přeřezání.

Zubová opěrka

Zubová opěrka ulehčuje přeřezání silných kmenů. Nastavte opěrku proti kmeni. Levou rukou zatlačte přední rukojeť a pravou rukou zvedejte zadní rukojeť.