Otevřený směrový zářez, verze B

Odřezáním kořenových náběhů, které mohou překážet při kácení, si připravte směrový zářez. Často je užitečné odřezat kůru po stranách kmene na úrovni zamýšleného směrového a hlavního řezu, aby řezy byly čisté.

Míření s dolním řezem

1. Držte vodicí lištu vodorovně ve zvolené výšce pařezu.
2. Zaměřte se na místo dále v terénu, kam chcete, aby strom dopadl. Směrový cíl musí odpovídat směrovým značkám kácení na pile (přímkám).
3. Začněte řezat na plný výkon, přitom kontrolujte směr.
4. Při kácení silnějších stromů může být nezbytné dokončit horní a dolní řez z opačné strany. Záleží to na délce lišty.
5. Řežte horní řez tak, aby se přesně setkal s dolním řezem. Pokud se horní řez a dolní řez přesně nesetkají, nebudete mít kácení pod dostatečnou kontrolou.

Otevřený směrový zářez, verze B

Rovný, mírně se svažující terén
Úhel směrového zářezu 45-55°
Dolní řez nejdříve, určuje směr
Dolní řez se řeže vodorovně
Hlavní řez nad úrovní směrového zářezu
+ Nízká výška pařezu
- Nedořez se rozštípne dříve, než strom dopadne na zem
- Horší viditelnost šířky nedořezu
- Nebezpečí rozštěpení, pokud vlákna v kořenových nábězích nejsou symetrická

Pamatujte si:

Určete směr pádu stromu
Postavte se za pilu, proveďte zaměření
Držte pilu a vodicí lištu vodorovně a spusťte pilu na plný výkon
Zkontrolujte směr a úhel
Řežte, dokud nedosáhnete správné délky nedořezu
Nakloňte vodicí lištu
Přesně se setkejte s dolním řezem
Přesuňte se na druhou stranu a proveďte ekvivalentní řez, pokud není vodicí lišta dostatečně dlouhá