Otevřený směrový zářez, verze A

Odřezáním kořenových náběhů, které mohou překážet při kácení, si připravte směrový zářez. Často je užitečné odřezat kůru po stranách kmene na úrovni zamýšleného směrového a hlavního řezu, aby řezy byly čisté.

Zamíření s horním řezem

1. Opřete se svým levým ramenem o kmen. Široce se rozkročte nebo si klekněte levým kolenem na zem, abyste dobře drželi rovnováhu. Držte pilu pod úhlem tak, abyste dosáhli doporu­čovaného směro­vého zářezu úhlu po provedení řezu směrem dolů na výšku pařezu.
2. Zaměřte se na místo dále v terénu, kam chcete, aby strom dopadl. Směrový cíl musí odpovídat směrovým značkám kácení na pile (přímkám).
3. Nakloňte vodicí lištu a roztočte pilu na plný výkon. V průběhu řezání občas zkontrolujte, zda držíte svou původní směrovou pozici.

Dolní řez, vždy vodorovný

4. Řežte dolní řez tak, aby se přesně setkal s horním řezem. Zkontrolujte, zda neprovádíte dolní řez příliš do hloubky. Pokud se horní řez a dolní řez přesně nesetkají, nebudete mít kácení pod dostatečnou kontrolou. Při řezání dolního řezu je rovněž důležité držet pilu vodorovně.
5. Při kácení silnějších stromů může být nezbytné dokončit horní řez z opačné strany. Záleží to na délce vodicí lišty.

Otevřený směrový zářez, verze A

Rovný, mírně se svažující terén
Úhel směrového zářezu 60-80°
Nejprve horní řez, určuje směr
Dolní řez se řeže vodorovně
Hlavní řez je na stejné úrovni směrového zářezu nebo nepatrně nad ním
+ Nejjednodušší metoda
+ Nízká výška pařezu
- Nedořez se rozštípne dříve, než strom dopadne na zem

Pamatujte si:

Určete směr pádu stromu
Postavte se za pilu, proveďte zaměření
Nakloňte vodicí lištu a pusťte pilu na plný výkon
Zkontrolujte směr a úhel
Řežte, dokud nedosáhnete výšky pařezu
Držte pilu a vodicí lištu ve vodorovné poloze
Proveďte přesně horní řez
Přesuňte se na druhou stranu a proveďte ekvivalentní řez, pokud lišta není dostatečně dlouhá