Odvětvování

Jednoduché a účinné odvětvování vyžaduje dobrou techniku. Jste-li začátečník, měl byste pracovat s rozvahou a metodicky. Pak můžete postupně přidávat rychlost. Následuje několik základních pravidel pro bezpečné a účinné odvětvování.

Pohodlná pracovní výška

Měli byste pracovat v takové výšce, abyste se nemuseli ohýbat. Správné pracovní výšky můžete dosáhnout pomocí jiných poraže­ných stromů, klád, kamenů nebo vyvýšenin v terénu. Nejlepší pracovní výška pro odvětvování je mezi pasem a koleny. Ohýbejte kolena, ne záda!

Bezpečný postoj při práci

Stůjte pevně, chodidla mějte od sebe v úhlu 45 stupňů ke kmeni. Pracujte s pilou blízko svého těla. Je důležité, aby postoj byl stabili­zován ve dvou směrech. Pohyb nohou při odvětvování je nebezpečný. Proto je třeba mít zajištěn snadný dosah větví bez pohybování nohou.

Proveďte vyvážení řetězové pily na kmenu nebo na noze

Při odvětvování a změně polohy přenášejte pilu co nejméně. Pila nesmí být zvedána mimo kmen více, než je nutné. Používejte pilu jako páku, tělo pily by se mělo opírat o strom nebo nohu. Odvětvování bude lehčí a efektivnější s kratší lištou (13-15").

Bezpečný pohyb

Jestliže se přesunujete, lišta by se měla vždy nacházet na druhé straně stromu. Řetěz nesmí při pohybu běžet. Při přesunu na kratší vzdálenosti držte pilu za obě rukojeti, nikdy ne pouze za jednu. Při pohybu na delší vzdálenosti byste měli aktivovat řetězovou brzdu a přenášet pilu za přední rukojeť.

Nebezpečí zpětného vrhu

Neřežte horním koncem lišty. Palce a ostatní prsty musí při odvětvování úplně svírat rukojeť. Délka lišty by měla odpovídat rozměrům stromu.

Pozor na hmotnost větví

Určete napětí větví. Řežte na druhé straně větví, kde pravděpodobně nedojde k „sevření“ lišty kvůli hmotnosti větve. Pokud si nejste jisti, řežte větev postupně, z vnějšku směrem ke kmeni.

Odstranění větví

Při odstraňování větví a chrastí svou levou rukou si řetězovou pilu položte na kmen. Nejprve uvolněte plyn a škrticí klapku a spusťte řetězovou brzdu. Jestliže je řetězová pila vybavena systémem TrioBrake, je spuštění řetězové brzdy před odstraňováním větví ještě snazší.
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek

Výchozí poloha:

Vždy stůjte na levé straně kmene stromu a odvětvujte od kořenů směrem nahoru.
Pevné postavení. Nohy musí být široce rozkročeny, pila je opřena o kmen.
Nohy by měly při celém odvětvování zůstat ve stejné poloze.