Odvalení stromu

Pokud strom není zaklíněn příliš pevně, použijte obracák nebo tažné lano.

Postupujte podle těchto kroků:

1. Určete, kterým směrem může být strom odvalen. Odřežte část nedořezu a ponechte dvě okénka. Dále odřežte jedno okénko opakovanými řezy směrem šikmo dolů. Vždy ponechte část nedořezu na straně, kde máte v úmyslu odvalovat strom.

2. Vezměte obracák (tažné lano) a odvalte strom směrem od vás. Buďte ve správné zdvihací poloze s rovnými zády a pokrčenými koleny. Pokud je strom velký nebo je pevně zaklíněn v závěsu, můžete se pokusit nastavit obracák delší rukojetí nebo použít tažné lano.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neodvalujte strom směrem k sobě!